Nagy Bálint SJ

Mit jelent jezsuitának lenni?
„Ez az!” „Itt vagy.” „Itt vagyok.” „Köszönöm!” „Jövök!” „Neked mi fontos?” „Taníts!” „Értük!” „Velük!” „Veled!” „Teszem.” „Teszel.” „Több.” „Jó így!” „Tiéd!”
“Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: Gyere!” – papi és szerzetesi mottójául ezt, a Máté Evangéliumából vett szakaszt választotta Nagy Bálint SJ. Gyermekkorát a Mária utcai jezsuita templom vonzásában töltötte, itt került közel az oltárhoz ministránsként és cserkészként. A középiskolát az esztergomi ferenceseknél végezte, majd érettségi után jezsuitának jelentkezett. A novíciátust Szegeden töltötte, majd Münchenben kezdte meg filozófiai tanuulmányait. Ezt követően kollégiumi nevelőtanárként szolgált a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban és Kollégiumban, 2004-től a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán elvégezte a teológiát. 2009-ben szentelte pappá Dr. Székely János püspök – a százéves jubileumát ünneplő – Jézus Szíve templomban, és ugyanitt mutatta be újmiséjét is. 2011-ig két évet az USA-ban folytatott további teológiai tanulmányokat, ezután iskolalelkészként újra Miskolcon működött. A terciát 2014-15-ben végezte Írországban, ünnepélyes fogadalmát 2016-ban tette le. Két éven át vezette az INIGO csoportot, 2015-ben Koronkai Zoltántól átvette a rendtartomány hivatásgondozói feladatait, és 2016-ban a Sodrás utcai Xavéri Szent Ferenc rendház elöljárója lett.

Nagy Bálint SJ könyvei