2018. december-január

Hogy örömötök teljes legyen

Leírás

Jó lesz, meglátod, végül minden jó lesz. Ki kell várni, mit is csinálhatnánk mást, mint hogy bízunk, hogy nemcsak rajtunk múlik, hanem a Gondviselés valahogy elrendezi a sorsunkat. Csak emeld fel a tekinteted, ne csüggedj el! Legfőképp pedig ne haragudj Istenre! Keserűségedben ne gondold, hogy ő akarja a rosszat. Éppen ellenkezőleg: Jézus mindenkin segített, akivel csak találkozott. A madarak éneke véget ér egyszer, a nyár is elmúlik, a sok szép virág felett eljár az idő. Mégis, milyen szépek! Mennyire hálásak lehetünk Istennek! Nagyvonalú a Gondviselés, örüljünk hát a napsütésnek, a többit pedig bízzuk a Jóistenre!

Egy nagybácsim beszélt így és ehhez hasonlóan. Gyalog jött vissza a Don-kanyarból. Nem volt teológiai végzettsége. Igazából semmilyen végzettsége nem volt, túl fiatalon sorozták be, mindössze tizenhét évesen, szinte gyerek volt még. Amikor a háború végén nagy szakállasan valahogy visszavergődött Magyarországra, a szülőföldje már nem is volt Magyarország. Szinte zörögtek a csontjai, olyan sovány volt. Huszonnégy éves korában meg is halt. Nem a fronton – legyengült, átfázott szervezetét a tüdőbaj vitte el. Nem volt hős, de ahogy a sorsát fogadta, szent volt. Egyszerű szavaira a családban mindenki csak könnyes szemmel emlékezett. A nagymamám ilyenkor összekulcsolta a kezét, és mintha imát mondott volna. Minden szava az volt, hogy bízzatok, nézzetek előre és örüljetek.

Anyukám is mesélt erről a nagybácsinkról, ő még éppen csak hogy ismerte, kislányként. A legnehezebb az volt, mondta, hogy csak a nagymamának volt szabad hozzá mennie, nehogy megfertőzze a családot. Még nagyapa cigizett néha a közelében, a szabadban, de a távolból csak annyit lehetett látni, ahogy a füst csendben szálldogál, és néha bólogatnak hozzá. A vézna nagybácsi nem ült az asztalnál, amikor a család a gangon ebédelt. Az eperfa alatt ült egy farönkön, oda vitte neki a nagymama a húslevest, a paprikás csirkét, az első szelet kenyeret, amikor kisült a kemencében. Egyszer anyu állítólag mégis odaszökött hozzá, a térdére ült, mert mint minden gyerek szeretett a felnőttek lábán lovaglósan hintázni. Mind a ketten nagyon kikaptak. „Ne sírj, jó lesz minden, meglátod, minden jó lesz.” Így vigasztalta a nagybácsi a távolból a kislányt. És így vigasztal engem is a távolból, amikor azon kapom magam, hogy ez a különös bölcsesség valahogy életre kel az én szívemben is. Legfőképpen amikor valahogy besűrűsödik a sorsom, vagy tanácstalan vagyok, tehetetlen, mert vigasztalnom kellene, de csak ennyire futja: emeljétek fel a fejeteket, merjetek örülni mindennek ellenére, meglátjátok, jó lesz majd minden…

Horváth Árpád SJ
főszerkesztő

Bővebben

Tartalom

CÍMLAPON
Szigeti László
Ketten a Kalákából
Gryllus Dániel és Radványi Balázs a fél évszázados közös
kalandjukról

RÁLÁTÁS
Török Csaba
Békekötés az újszülöttel

ALAPGONDOLAT
Martos Balázs Levente
Hogy örömötök teljes legyen…

Hekler Melinda
Boldogságleckék
A teljesebb élet az önismerettel kezdődik

Meszleny Zita – Tábori Kálmán
„Megtanultuk, hogyan kommunikáljunk,
és megnyílt előttünk a világ”

Baán Izsák OSB
Átlépés egy másik erőtérbe
Öröm és örömtelenség az imában

Déri Ágota
Karácsonyi szeretetnyelvek
Mire figyeljünk ajándékozáskor és adakozáskor?

Meszleny Zita
Rálelni a sajátunkra, meghallgatni a másét
Boldizsár Ildikó a mesékben rejlő személyes történeteinkről

Déri Ágota
Hogy érzi magát a magyar?
Országunk boldogságtérképe – és sok minden más

JEZSUITA NYOLCAS
Radványi Benedek
Mitől teljes számodra a karácsony?

FORRÁSOK
Nemeshegyi Péter SJ
Istené a kezdeményezés
S mi vajon mit tehetünk igaz voltunkért?

NAGY KÉRDÉS
Patsch Ferenc SJ
Ok az örömre
Miért jó magyarként Európában élni

ÉRTJÜK EGYMÁST?
Feledy Botond
Stabilitás, boldogság és a mi felelősségünk

Szőnyi Szilárd
Feminizmus vagy familizmus?

OTTHON
Dyekiss Virág
Örömöt adtál a szívembe

Radványi Benedek
Isten nyálától a Betlehemben síelő medvéig
Gyermeki félreértések vallásos (szöveg)környezetben

Hekler Melinda
Karácsonyi jóvátétel a Földnek
Örök zöld ötletek az ünnepekre

KULTÚRA
Lukácsy György
Misztérium és játék
Élmények a passióról Csíksomlyón

Radványi Bence
Tükröt tartó építkezés
Magyarok emelte napiskolák a Himalája oldalában

Borda Máté
A földrengésben Isten látogatott meg minket
Egy nepáli jezsuita tapasztalata

Tomcsányi László
Együtt a történelem viharaiban
A lengyel–magyar barátság évszázadai

Tábori Kálmán
Egytől tízig
Horváth Árpád jezsuitával


Bővebben