A SZÍV | Jezsuita Magazin – 2019. február

Átváltozás

Leírás

Átváltozunk

Amikor pappá szenteltek, több százan voltak jelen a szülővárosom székesegyházában. Aztán mindjárt másnap az első ünnepi szentmisém következett, amit a ferenceseknél mutattam be. A plébániatemplomunkban is nagyon emelkedett volt a hangulat, amikor újmisésként először álltam oda a jól ismert oltárhoz. Megható pillanatok voltak ezek, sok köszöntés, elcsukló hangok, alig bírtunk az örömtől kicsorduló könnyekkel. Végül abba a falucskába is elmentem megünnepelni az első szentmisémet, amelyhez a családom apai ágán kötődöm. A helyiek itt egyféle lakodalmat szerveztek, hogy majd az ünnepi szentmise után megvendégeljék a hozzátartozókat. Szinte az egész falu ott volt, nemcsak a rokonok, nemcsak a minden vasárnap különben is templomba eljáró emberek, eljöttek az egykori osztálytársaim, a tanáraim, az addigra már elhunyt szüleim barátai is, akik közül nem is ismerhettem mindenkit. Ők viszont nagyon is jól tudták, hogy az övék vagyok. Én voltam az első újmisés a faluból.

A sok ünnepség után eljött az ideje annak is, hogy bemutassam az első csendes szentmisémet. A férfiak még bontották a plébániaudvaron a lakodalmas sátrat, az asszonyok a sok maradékot rakosgatták, osztogatták, benn a templomban azonban csend volt és hűvös. A sok mozgalmasság után itt húztam meg magam egy kicsit. Egyszer csak bejött Annus néni, a templom gondnoka, a sekrestyések mintaképe, és odaült mellém. Megkértem, hadd misézhessek most egyet csendesen is. Annus néni azonnal mindent előkészített, és elkezdtük a szentmisét. Ő volt a templomban, meg én, és persze a Jóisten. Én voltam a pap, Annus néni volt a nép. Így miséztünk. Sohasem felejtem el a tekintetét, ahogy minden mozdulatomat józan áhítattal követte, látta és értette.

Az egyház hagyományában fontos szerepe van a csendnek, a meghitt ünneplésnek, de az emelkedett hangulatú szertartásoknak is. Rendszerint megadjuk a módját a beavató szentségek felvételének, a keresztelésnek, az elsőáldozásnak, a bérmálkozásnak, de a házasságkötések sem csak úgy suttyomban történnek. Így tudatosítjuk, hogy valami nagyon fontos történik velünk. Amikor tényleg valamilyen alapvető változás áll be az emberi sorsban, az sohasem pusztán az én személyes erőfeszítéseim következménye, a csoda nemcsak velem történik, hanem ott vannak benne mások is, akik velem voltak és segítettek az életem addigi útján. Minden komoly változásnak története van, és minden valódi változás mögött ott áll minimum néhány szerető ember, például a család, a barátok, egy imádkozó plébánia, egy szerzetesközösség, de az egész egyház imádságos várakozása is kitermelheti a maga szentjeit, mint ahogy egy nép hűséges kitartása a maga hőseit. Ünnepeink meghitt pillanataiban mintha besűrűsödne a tér, kitágulna az idő, csoda történik. A kis kenyér és a bor által a Jóisten jelenléte válik ízlelhetővé. A házasságban két test válik eggyé. Imák fakadnak, remény születik, megerősödik a lélek, szívóssá válik az elhatározás, érteni kezdjük, hogy mit jelent a hűség, az egyház, a haza, hogy áldozataink nem voltak hiába. A színes templomüvegek szentjei mosolyogni kezdenek. Életünkben fészkelődni kezd az örökkévalóság. Átváltozunk.

Horváth Árpád SJ

Bővebben

Tartalom

RÁLÁTÁS
Szőnyi Szilárd
Minden út Romániába vezet
Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának felemás előhangjai

CÍMLAPON
Meszleny Zita
A kreativitás olyan, mint az izom

ALAPGONDOLAT
Meszleny Zita – Tábori Kálmán
Virágbot, hordó, diaboló
Eszközök az önbecsülésért

Török Csaba
Krisztus újraszületései
Életünk a lényeg és az esetlegesség erőterében

Baán Izsák OSB
Mi van a lelki hegy csúcsán?
Színeváltozás az imában

Lukácsy György
Imádságon alapuló szőlőtermelés
Interjú Lőrincz György egerszalóki borásszal

Martos Levente Balázs
Új bort új tömlőkbe!

Nemeshegyi Péter SJ
Az átlényegülés közelében

Heidl György
„És mi mindnyájan átalakulunk”

JEZSUITA NYOLCAS
Radványi Benedek
Mit csináljunk szentségimádás alatt

FORRÁSOK
Déri Ágota
„Az erkölcstelenségtől kell félni, nem a liberalizmustól”
Gájer László az egyház és a társadalom kapcsolatáról

NAGY KÉRDÉS
Patsch Ferenc SJ
Él – ezért változik…
Remények és kihívások a világegyházban (I.)

ÉRTJÜK EGYMÁST?
Feledy Botond
Már nem béke, még nem háború
Hogyan ismerjük fel a nemzetközi kapcsolatok átalakulását?

OTTHON
Dyekiss Virág
Fogadd el tőlem ezt a hattyútollat!

Radványi Benedek
Űrbárányok és kínai kínok – itt a folytatás!
Újabb gyermeki gyöngyszemek

KULTÚRA
Kardos Balázs
Határtalan együttérzés
Solymári Dániel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi
misszióiról

Rochlitz Zsuzsa
Belőlünk épülhet jobb világ
Erőszak nélkül, együttműködve – tanuljuk (újra) a
kommunikációt

Jenei Gyöngyvér
„Az életnek kell elsőbbséget adni”
Willi Lambert SJ: A valóság szeretete – könyvajánló

Szigeti László
Egy híján húsz?
Kockázatok és mellékhatások a színházban� Jeanne d’Arckal találkoztunk Budapesten

Horváth Árpád SJ
Egytől tízig
Marco Hubrig német jezsuitával


Bővebben