Embertárs 2016/4.

A hitből fakadó segítés

Leírás

„Hét éve tartunk lelkigyakorlatokat abortuszon átesett nők számára. Nagyon érdekes és szép tapasztalat, ahogy a négynapos alkalmak alatt komoly átalaku-lások, belső gyógyulások történnek, amelyek többnyire tartósnak bizonyulnak. Azt tapasztaltuk, hogy bár valóban segít a sorstársi közösség, a mélyen elteme-tett problémák hangos kimondása, a gyászfolyamat lezárása – tartós és mély-reható változást a résztvevők Istenről alkotott képének átalakulása eredményez. Ez az, amit hónapokkal-évekkel később is visszajeleztek nekünk. Talán azért is, mert azáltal, hogy valahogyan megérezték, Isten elfogadja és úgy szereti őket, ahogy vannak, lehetővé vált, hogy magukat is elfogadják és szeressék. És végső soron a magukkal való jobb viszony volt az (a folytatódó istenkapcsolattal együtt), ami a családjukkal, környezetükkel való kapcsolatukat is javította.”

Részlet Palojtay Márta: Az istenkép átalakulása mint a gyógyulás útja – Abortuszban érintett nők lelkigondozása c. írásából

Bővebben

Tartalom

Sitku Tibor
James W. Fowler hitfogalmának értelmezése, változásai és kritikái

Walter Kasper
Amoris laetitia: szakítás vagy újrakezdés?

Pejtsik Petra
Segíteni és segítővé tenni
A szülői kompetenciafejlesztés lehetőségei egy házi gyermekorvosi praxisban

Palojtay Márta
Az istenkép átalakulása mint a gyógyulás útja
Abortuszban érintett nők lelkigondozása

Molnár Ferenc
A drogfüggőség fogságában és a személyiségzavar csapdájában
Kísérlet egy nem rehabilitálható férfi lelkigondozására

Lélekápolás a szeretet dallamával
Hitről, spiritualitásról, önkéntességről, segítőkapcsolatokról és a reményről
(kerekasztal-beszélgetés)
Lőrincz Sándor


Bővebben

Kapcsolódó termékek