Párbeszédben létezünk

– Nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!
– Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak. (Mk 7,27–28)

Kovács Lajos SJ

Az egyház mint kommunikáció

Kovács Lajos könyve arra a kérdésre keresi a választ, hogy az egyházból mint társadalmi szervezetből a kommunikáció révén hogyan lesz teológiai valóság, kommunió. A szerző elemzései során a kommunikáció úgynevezett participációs felfogásának eszköztárát hasznosítja. Az összehasonlító egyháztani vizsgálódások során – Johann Adam Möhlertől és Friedrich Schleiermachertől Karl Rahneren és Joseph Ratzingeren keresztül Hans Küngig és Leonardo […]

Bővebben »

Hugo M. Enomiya-Lassalle SJ

Az elmélyülés útja

Kelet és Nyugat találkozik. A kereszténység és a buddhizmus hat egymásra. Főleg a keresztény spiritualitás és a zen meditáció között folyik a párbeszéd. S ez a történelmi jelentőségű esemény elképzelhetetlen Hugo M. Enomiya-Lassalle (1898–1990) személye nélkül, aki jezsuita szerzetesként és később zen mesterként nagyon sok keresztényt és nem keresztényt vezetett a „tárgyat meghaladó” meditáció útján, Európában […]

Bővebben »

Stefan Bauberger SJ

Nyitottan a teljességre

„Csak lassanként vettem észre, hogy voltaképp a zen buddhizmust gyakorlom, és a vallásközi párbeszéd izgalmas területén találtam magam (...) A kettős vallásos identitás, az átmenet és a visszatérés pozíciójában: átléptem a zen buddhizmusba, egy számomra teljesen idegen vallásba, elmélyedtem benne, majd visszatérve, újból és mélyebben fedeztem fel a kereszténységet.” Lehetséges a párbeszéd kereszténység és buddhizmus között? […]

Bővebben »

Christian W. Troll SJ

Muszlimok kérdeznek, keresztények válaszolnak

Manapság a világ egyre több részén jönnek létre találkozók muszlimok és keresztények, egyházi és mecseti közösségek között. Közös nevelési és segélyezési akciók, látogatások mecsetekben és templomokban, dialógusrendezvények muszlim-keresztény társaságokban, előadások, viták a helyi politikáról, és így tovább: mindez alkalmat ad a keresztényeknek és a muszlimoknak, hogy kérdéseket tegyenek fel a másik fél hitéről és gyakorlatáról. De […]

Bővebben »

Patsch Ferenc SJ

Globalizáció, vallásteológia, kölcsönösség

Korunk kultúrájának egyik felkapott, gyakran használt, néha rosszul értelmezett, sokszor félreértett fogalma a „párbeszéd″. Ennek a fogalmi zűrzavarnak a tisztázásához szándékozik eligazítást nyújtani Patsch Ferenc jezsuita tanulmánykötete. Hogy bonyolult témákról is lehet érthetően írni, hogy filozófiai és teológiai igazságokat is lehet érdekfeszítő stílusban boncolgatni, hogy lélektani ismereteket is lehet bevonni a filozófia és teológia közötti párbeszédbe, […]

Bővebben »