Vitatott kérdések

Az alábbi könyveket ajánljuk

A bátor kérdésfeltevésnek újra az egyház ismerős műfajává kell válnia. Ezek a könyvek elindítják, vagy továbbgördítik a kérdést olyan területeken, amelyek eddig ismeretlenek voltak, vagy ahol viták mindig is akadtak.

Walter Kasper

A család evangéliuma

A kötet teljes egészében tartalmazza azt az előadást, amelyet Ferenc pápa felkérésére Walter Kasper tartott a családnak szentelt szinódusi folyamatot elindító bíborosi tanácskozáson 2014-ben. Könyvben való megjelentetéséhez kiegészítéseket is fűzött a szöveghez. Az előadás a mai valóság által felvetett kérdésekkel kíván szembesíteni és ehhez a teológiai alapot megvetni. Válaszra pedig csak akkor jutunk, ha közösen fontolóra […]

Bővebben »

Szabó Ferenc SJ

A Vatikán keleti politikája közelről

„A kommunista rendszer idején a »diplomácia egyháza« mellett létezett a »vértanúk egyháza«, amelyet egy idő után mintha feledtek volna az Ostpolitik egyházi képviselői. Erről a kettősségről nem feledkezhet meg a tárgyilagos történetírás. És fejet kell hajtanunk a kommunizmus áldozatai, a hősies hitvallók és vértanúk emléke előtt, akik szenvedésükkel tettek tanúságot az Igazság Krisztus mellett.” A Szerző […]

Bővebben »

Giovanni Cucci SJ Hans Zollner SJ

Az egyház nyílt sebe

Az utóbbi időben a katolikus egyház egyes papjai által kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések nagy médiafigyelmet váltottak ki, különösen Írországban és Németországban. Az egyháznak bátran és nagy körültekintéssel kell kezelnie ezt a helyzetet. Első és legfontosabb feladata: vállalni az erkölcsi, jogi és lelkipásztori felelősséget az elkövetett megdöbbentő cselekményekért, és azért a hanyagságért is, amellyel korábban e […]

Bővebben »

Antonio Spadaro SJ

Cyberteológia

Hogyan gondoljuk el a kereszténységet a világháló korában? „Új színtereket szeretnék megnyitni, és táplálni annak vágyát, hogy ne álljunk meg a technika »csodáinál«, hanem jussunk el a mélységekig, és értsük meg, hogyan változik a világ, és ez a változás milyen módon hat hitéletünkre. A technológiák nemcsak azért »újak«, mert eltérnek attól, ami korábban volt, hanem azért is, mert […]

Bővebben »

Giovanni Cucci SJ

Virtuális paradicsom vagy pokol. com?

Egyik legújabb könyvében a pszichológus szerző az internet csodáival és fenyegetéseivel kapcsolatos kérdéseink, dilemmáink útvesztőjébe merészkedik. Nem ért egyet a világhálót démonizálók táborával, ugyanakkor komolyan veszi azokat a veszélyeket, amelyeket a valós világ tükreként működő virtuális univerzum terei jelentenek.

Gerdenio Sonny Manuel SJ

Élő cölibátus

Érzékeny, megfontolt, józan, ismeri a való életet, és mind a katolikus spiritualitás, mind a kortárs pszichológia szempontjából jól megalapozott. Az Élő cölibátus értékes forrásnak fog bizonyulni minden pap számára, aki szeretetteljes, cölebsz férfiként törekszik élni. A papi élet e fontos vonatkozásáról szóló könyvek igen gyakran figyelmen kívül hagyják a cölibátus pszichológiai dimenzióit, csak „áldozati” szempontból tekintve […]

Bővebben »