Embertárs 2011/3.

Sors, fordulat, lehetőség

Leírás

Kedves Rita
A változás és a változtatás lehetősége
Egy alkoholista családban felnőtt nő életútja

Sziráki Erzsébet Mária CB
Názáret-iskola
Fiatal felnőttek lelkigondozása egy közösség lelkiségében

Palojtay Dávid
Színes hangok és lelki egészség
Értelmi sérült fiatalok zenei nevelésének mentálhigiénés vonatkozásai

Prehoda Anna
A női emlékezet és a trauma
A devecseri vörösiszap-katasztrófa szociológiai vizsgálatának egy lehetősége

Morauszki András – Mújdricza Ferenc
A vallásosság megjelenési formái Mikházán
Egy erdélyi falu hitélete interjúk tükrében

Ittzés Gábor
A tovatűnő idő titka
Tűnődések a Temetői történetekről

Bővebben