A SZÍV – 2017. december

Várakozás

Leírás

Mire gondol a kedves olvasó a várakozás szó hallatán? Sokféle árnyalatát ismerjük: a türelemmel vagy türelmetlenséggel, a higgadtsággal vagy nyugtalansággal, feszültséggel vagy ráhagyatkozással, izgalommal, érdeklődéssel telített pillanatokat, rövidebb-hosszabb időket. A várakozásnak létezik az a mély tapasztalata, melynek során az öröm hordozza figyelmünket, miközben készülünk egy ünnepre, és várjuk beköszöntését, avagy készülünk egy találkozásra, mely kiemel a megszokottból, erővel és az öröm telítettségével enged utunkra.

A lelkigyakorlatok kíséréséből ismerem azt a tapasztalatot, amikor az imádságra, elvonulásra érkező emberek a vágyuk mentén fogalmazzák meg várakozásukat. Nem mindig könnyű szavakba, formába önteni mély vágyunkat, mert túlmutat azon, ami a kategorizálható világban tartja a figyelmünket. A felszínes vágyakat könnyen megfogalmazzuk, ezek inkább kívánságok, de ami mélyen van, annak időre van szüksége, hogy megnyilvánuljon. Mire is vágyom igazán? Mi az, amit a lelkem mélyén keresek, mi hiányzik? Szent Pál mondja, hogy életünk Krisztussal el van rejtve az Istenben (Kol 3,3), még kibontakozóban van, és csakis benne találjuk meg. Életünket átszövi egy mély várakozás az Istenre.

Az imádságban kapcsolatot keresünk, kapcsolatba lépünk. Aki megáll, időt és teret nyit Istennek az imában, ismeri annak tapasztalatát, amikor ebben az odafordulásban időnként megéli a közelséget, máskor a távolságot, van, amikor egészen élő és átható, máskor csendes, rejtett ez a kapcsolat. Így van ez rendjén. Az imádság várakozás is, mely mélyíti figyelmünket. Amikor látszólag semmi nem történik, érdemes várakozni, mint ahogyan a szolgák a menyegzőről hazatérő urukra várnak. Isten előbb-utóbb megérkezik, és ekkor ismerjük fel, hogy mindig is jelen volt az életünkben, hordozott minket, még várakozásunkat is, mely az ő irántunk való várakozásának kivetülése. Amikor kapcsolatba kerülünk vele, amikor megérinti lelkünket, ünnep születik bennünk, megajándékozottak leszünk, és megrendít, ahogyan a minket teremtő és életben tartó Isten tevékenykedik értünk. Így újra és újra átélhetjük az evangélium igazságát, melyet Lukács evangéliuma (12,35–38) a virrasztó és urukra várakozó szolgák történetén keresztül mutat be: azt a paradox tapasztalatot, amikor a szerepek felcserélődnek, és hirtelen a szolgák találják magukat az asztalnál, miközben a menyegzőről megérkezett uruk felövezi magát, körüljár, és felszolgál nekik. Születésével megterítette számunkra istenségének lakomáját, hogy felemeljen és részesítsen az ő életében. Körüljár és felszolgál, hogy életünk legyen. Amikor várakozásunk telítődik, valami kiegyenesedik bennünk, rátalálunk méltóságunkra, és otthonosan mozgunk benne. Érezzük, hogy a helyünkön vagyunk, és szabaddá válunk a szeretetre. Ez az ünnep, erre várakozunk.

Vízi Elemér SJ
provinciális

Bővebben

Tartalom

Rálátás
Martos Balázs Levente: „ÉS AZ IGE TESTTÉ LETT…”

Solymári Dániel: „ÚTLEVÉL A MENNYORSZÁGBA”

Interjú
Radványi Benedek: „MINDANNYIAN AZT KAPJUK, AMIT KELL”
– Holló András a hazárdjátékos Istenről és csodaváró gyermekéről

Nagy kérdés
Horváth Árpád SJ: EGZOTIKUS SZOMSZÉD: BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

Déri Ágota: GYERMEKRE VAGY GYERMEKET VÁRVA
Keresztény Családi Centrum a láthatáron

Alapgondolat
Török Csaba: „VÁGYVA VÁRTAM RÁ…”

Hekler Melinda: „ APU VEDD MEG NEKEM A VÁROST!”
Meddig hajszoljuk a boldogságot?

Ayhan Gökhan: „HOGY NE MI ÁLLJUNK ÉLETÜNK KÖZÉPPONTJÁBAN”
Örökbefogadásra készülve

Toldi Éva: „EL KELL ÉRNÜNK BETLEHEMBE”
Közös úton a háromkirályokkal

Sajgó Szabolcs SJ: MINDEN, AMIRE VÁGYUNK
Nem kaphatunk meg mindent, amit szeretnénk

Források
Nemeshegyi Péter SJ: AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG HATÁRÁN
Várakozás és beteljesülés – Istenben részesedve

Értjük egymást?
Paksa Balázs: VIRRASZTÁS
Közjó és politikum teremtésvédelmi szemmel

Jezsuita nyolcas
Radványi Benedek: MIT JELENT SZÁMODRA A VÁRAKOZÁS?

Otthon
Vígh Dániel: ÉLET A LÁTVÁNY HÁTTERÉBEN

Dyekiss Virág: ÜNNEPELEVENÍTÉS
Ahogy eleink látták advent és karácsony világát

Tomcsányi László: A KARÁCSONY NYOMÁBAN

Kultúra
Antal-Ferencz Ildikó: REGGEL TÍZTŐL ESTE HATIK A MŰHELYBEN VOLTAM
Egy erdélyi szobrász kálváriái

Érsok Gábor: KIRÁLYNŐ ÉS GONDOS ÉDESANYA
Háromszáz éve született Mária Terézia

Kóczián Mária: ARANY 200
Közelképek egy költőóriásról

Lakatos Gergely: KRISZTUS-FÉNYEK KELETEN
Spirituális emléktúrán jártunk Japánban

Szigeti László: CSALÁDBA ÖLELT GYERMEK

Paksa Balázs: SZENTLÁSZLÓI „ÍGYÍRTOK TI”
A NÖVEKEDÉST ISTEN ADJA

Horváth Árpád SJ: EGYTŐL TÍZIG
Jálics Ferenc jezsutával, aki nemrég ünnepelte kilencvenedik születésnapját

Csanádi-Bognár Szilvia
A LÁTSZAT ELLENÉRE

 


Bővebben