Történetünk

A jezsuita rend 2011-ben újjászervezte könyvkiadását, hogy a rendtársak addig különböző kiadóknál publikált és a legkülönfélébb szakmai színvonalon gondozott írásai innentől kezdve egységes külsővel, a rend által fenntartott szerkesztőségi műhelyben lássák meg a napvilágot.

Az alapvetően teológiai, mégis igen sokrétű Jezsuita Könyvek sorozatot a főszerkesztő, Horváth Árpád SJ és sorozatszerkesztő-társai (Szabó Ferenc SJ, Vízi Elemér SJ, Bartók Tibor SJ) hat alsorozatra osztották. A Források sorozat Loyolai Szent Ignác lelkiségének legalapvetőbb dokumentumait szeretné hozzáférhetővé tenni mind a rendtagok, mind a szélesebb olvasóközönség számára. A Lelkiség sorozat célja, hogy helyet adjon egyrészt az ignáci dokumentumokat magyarázó, szekunder irodalomnak, másrészt a jezsuita lelkiséggel foglalkozó szövegeknek. A Rendtörténet sorozatban értelemszerűen rendtörténeti írások szerepelnek. Az Agóra sorozatban elsősorban konferenciakötetek vagy a Párbeszéd Házában működő szellemi műhelyek tanulmánykötetei jelennek meg. Az Isten és tudomány sorozat kötetei komolyabb teológiai munkák, illetve ebben a sorozatban publikálják a rendtagok különböző tudományterületeken végzett kutatásaik eredményeit. Végül a hatodik, a Jezsuita Füzetek  pontosabban annak különböző alsorozatai  hivatottak a kisebb lélegzetvételű, széles olvasóközönségre számot tartó írások vagy épp a rend által belső használatra készített, rövidebb dokumentumok megjelentetésére.

A Szív jezsuita magazin az egyik legrégebbi folyamatosan megjelenő magyar nyelvű sajtótermék. 1915-ben alapították a magyar jezsuiták. A Szív kezdetben hetilapként jelent meg. 1950-ben Magyarországon betiltották, majd néhány hónapos fennakadás után a világban szétszóródott magyarság lelkiségi és kulturális folyóiratává vált. A rendszerváltozás óta (1990) újra Budapesten jelenik meg. A folyóirat címe a múlt század egyik legjelentősebb katolikus lelkiségi áramlatára, a Jézus Szíve-tiszteletre vezethető vissza. A Jézus Szíve-tisztelet lelkiségének lényege, hogy Isten nemcsak létezik, azaz Isten az életnek és benne minden jónak nemcsak végső forrása, hanem együtt is érez az emberrel: segíti, vigasztalja, hite által teljessé teszi életét.

Az Embertárs című negyedéves, ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat Magyarországon úttörő vállalkozásként 2003-ban indult, és 2015-től jelenik meg a Jezsuita Kiadó gondozásában. A folyóirat elsődleges célkitűzése, hogy fórumot teremtsen a különböző segítőfoglalkozású szakemberek számára: elsősorban a lelkigondozás, a pedagógia, az egészségügy, a szociális szféra, a mentálhigiéné és a karitatív tevékenységek területén. Célja az is, hogy lehetővé tegye a termékenyítő párbeszédet, s megismertesse egymással a világi és egyházi civil kezdeményezések munkálóit, valamint publikálási lehetőséget biztosítson a mentálhigiéné tudományos szintű műveléséhez.