Patsch Ferenc SJ

Égető kérdések – Katolikus válaszok

Leírás

 

„Az emberekkel való foglalkozásnak nincsenek határai. Ez a »piac« sohasem válik túltelítetté. Talán éppen ez az, amiben a szeretet leginkább különbözik az élelmiszertől, az iparcikkektől és az információtól: ha valódi szeretetről van szó (amely a Másikat tartja szem előtt), nem lehet betelni vele.”

„Úgy tűnik, a folyamat befejezhetetlen: sohasem leszünk képesek létrehozni (és szabályok révén működtetni) olyan társadalmat, amelyben többé nincsenek kielégítetlen igények, és így további segítségre sincs szükség. A rendszerszintű hibákat pedig elsősorban olyan emberek tudják korrigálni, akikben megvan az érzékenység az emberi nyomorúság észrevételére. Ők pedig gyakran keresztények.”

 

Európai identitás és politika, migráció, a világ és az egyház jövőjének kilátásai, spiritualitás, kultúrák és világnézetek párbeszéde… Olyan témák, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak – ha nyitott szemmel járunk a XXI. században, és felelősséggel tájékozódunk a globalizálódó világban. Mit gondol róluk a szerző, aki keresztény ember, jezsuita szerzetes? Véleményét, világlátását és állásfoglalásait személyes hite is befolyásolja. Csakhogy az nem ellentétes a józan ész meglátásaival, inkább kiegészíti és gazdagítja őket.

 

Bővebben

A szerzőről

Patsch Ferenc SJ

A papszentelési jelmondatom (ami az újmisés képen áll) így szólt: „Az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,32b). Úgy érzem, ez egész életemre perspektívát jelölt ki; irányt adott. A diakonus-szentelésre viszont olyan jelmondatot választottam, amit – micsoda öröm – eddigi egész életemben teljes mértékig megvalósítottam: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyengeségben válik teljessé” (2Kor 12,9)

Mit jelent jezsuitának lenni? Számomra jezsuitának lenni az életszentségre való törekvés személyes útja. Idővel fontos lett nekem, hogy nem „csak pap”, hanem szerzetes is vagyok – ez (egyébként minden vallásban!) annyit jelent, hogy Istent szeretném a legelső helyre tenni az életemben. Vagyis, hogy Nála jobban semmi sem érdekel. Őszintén vágyom arra, hogy ez valóban így legyen – és egyre inkább!

Patsch Ferenc SJ cikkei A SZÍV jezsuita magazinban


Bővebben