Tornya Erika RSCJ

A titok

Vannak ragyogó emberek a környezetünkben, akik példaképek lehetnek számunkra. Igent mondtak a valóságukra, kibontakoztatják Isten adta képes­ségeiket, és használják is azokat, közös ügyek­ben, mások szolgálatára. De sokan vannak, akik az önmegvalósítás kelepcéjébe esnek. Előfordul, hogy akinek már van egy kis tapasztalata, elkez­di „tanítani” a környezetét, hogyan kell élni ahhoz, hogy minden dolog jól alakuljon. Az internetről öm­lik ránk a külföldi vagy magyar megmondóembe­rek bölcsessége, zanzásított formában is: egy-egy fontosnak ítélt kulcsmondatuk a szövegkörnyezet­ből kiszakítva. Könnyű megismerni a piac vezérelte modern prófétákat, hiszen minden mondanivalójuk egoista. Azt üzenik: „Ha megveszed a könyveimet, vagy drága pénzen eljössz az előadásaimra, az ál­talam vezetett szemináriumokra, akkor elárulom neked a titkot, amivel kezedbe veheted a saját életedet, és több leszel, sikeres leszel, fel tudod építeni magadat.” És sokan – időt és bankkártyát nem kímélve – részt vesznek ezeken a programo­kon, mert keresik az életük értelmét, szomjaznak az igazságra, szeretnének értékesen élni.

_____________________________

Mert keressük az élet értelmét, a szebbet, a többet. A teremtés belénk programozta a folya­matos nyugtalan vágyat arra, hogy keressük az igazat, a békét, az egyensúlyt, magát Istent.

_____________________________

Lo­yolai Szent Ignác nem volt „megmondóember” a saját korában. Teljesen más dinamikák vették körül, népszerűsége nem vásári mutatvány volt, hanem az istenkapcsolatából fakadó hitelessége miatt vonzotta az embereket. Tudta a titkot, a „va­rázsszót”, amiért sok pénzt megadnának korunk motivációs trénerei. Ez a szó a magis.

Szent Ignác ugyan nem használta e kifejezést, de írásaiban nagyon gyakran előfordulnak a kö­vetkező formulák: „Mindent Isten nagyobb di­csőségére.” „Kérem, hogy jobban szeressem és szolgáljam Krisztust”, „hogy egyre mélyebben megismerjem Isten akaratát”. A latin magis szó jelentése: nagyobb, több, az embertársak iránti szándékból nagyobbra, többre törekvés. Ez azt je­lenti, hogy az ember mindig többet akar, és többet akar elérni.

Felmerülhet a kérdés, hogy ez a hozzáállás nem túl ambiciózus, elitista, karrierorientált? A magis szellemisége, az állandó növekedés nem okozhat stresszes életet? Hogyan kell helyesen értelmezni Szent Ignác „varázsszavát”, a magist? Igaz, hogy mi mindent a teljesítmény tükrében, számokban szeretünk mérni, de a magis minőséget jelent: egy nagyobb jó érdekében, szabadon elfogadni egy szolgálatot. Ennek során növekszik az Istennek való odaadottság, az öröm: az életre mondott ige­nünk is. Ehhez gyakran kevesebbet kell teljesíteni, csupán teljesebben kell jelen lenni a helyzetek­ben. Világossá válik, hogy nem mi vagyunk azok, akik a gyarapodást okozzuk az erőfeszítéseinkkel, hanem más az, aki munkálkodik. Az igazi többlet Isten többlete, az ő kegyelme az, amely rajtunk, bennünk és általunk másokban munkálkodik. Is­ten kivezet minket egoizmusunk börtönéből, új tulajdonságokat, képességeket ad nekünk – há­lásan fogadhatjuk el őket. Ezek megtapasztalása az egyik legszebb dolog, amit az élet tartogat szá­munkra.

Tornya Erika RSCJ

Egy kicsit olasz

Néhány napja vonaton ültem, és a harsogó, üde tavaszi tájban gyönyörködtem, amikor megütöt­te a fülemet egy fiatal társaság beszélgetése. Többen utaztak együtt, és a szerelmi életükről meséltek egymásnak, főleg arról, hogy milyen ne­héz ismerkedniük, mert egész nap dolgoznak, és a munkahelyen szerelembe esni nem tanácsos. Ezek után a közelgő pápalátogatásra terelődött a szó.

Bővebben „Egy kicsit olasz” »

Tornya Erika RSCJ

Kölcsönhatásban

Az ifjúság, a fiatalság kifejezés említése egy havi­lap alapgondolataként nem túl eredeti, inkább el­csépeltnek tűnhet. A fiatalokról mindenkinek meg­van a véleménye, persze főleg azoknak, akik már idősebbek ennél a korosztálynál. Sokan politikai tőkét akarnak kovácsolni az erős igazságérzettel rendelkező, tüzes, lázadó ifjúságból, és az utcára viszik őket különböző demonstrációkra. Vannak, akik a munkabírásukat próbálják kiaknázni. Mivel a fiatalok egyik „élőhelye” az internet, sokan ott dolgoztatják őket, velük tesztelik az innovációkat például a mesterséges intelligencia terén, illetve mindenféle termék és szolgáltatás fogyasztóiként tekintenek rájuk. Legyen az legális vagy illegális. Bővebben „Kölcsönhatásban” »

Tornya Erika RSCJ

Hullámtörők

A világ folyamatosan változik. Az új hullámok, új megközelítésmódok, más fókuszú perspektívák történelmünk, kultúránk evolúciójának természetes részei. Az emberiség életének minden területén, például a képzőművészetben, a filmes világban, az irodalomban, a zenében, de akár még a gasztronómiában és divatban is megjelennek időnként új hangok, színek, trendek.

Bővebben „Hullámtörők” »

Tornya Erika RSCJ

A vajbárány vére

Amikor hónapokkal ezelőtt, egy borús téli délelőttön a szerkesztőségben közösen gondolkodtunk lapunk áprilisi számának fő témájáról, az exodus mellett döntöttünk. Hogy milyen szép és gazdagító lelkiségi-kulturális kitekintés lesz zsidó testvéreinkkel együtt ránézni a kivonulásra, a pészah, húsvét ünnepének közös gyökereire, a zsidó-keresztény vallási és kulturális hagyományokra.

Bővebben „A vajbárány vére” »

Vízi Elemér SJ

Az egyszerűség szeretete

Kapcsolatban vagy-e a szegényekkel? – kérdezte az általános elöljáróm egyik személyes beszélgetésünk során. A kérdést azóta is hordozom. Nem arról szólt, hogy segítem-e a szegényeket, hanem hogy kap­csolatban vagyok-e velük. Lényeges kérdés, hiszen a hitünk „földelését” jelenti. Bővebben „Az egyszerűség szeretete” »

Horváth Árpád SJ

Mécsesek a kereszt alatt

Amikor hazaértem az iskolából, német rendszámú Mercedes parkolt az udvarunkban. Tudtam, hogy Ratschmann Tibi bácsi van nálunk, mert évente egyszer, szüretkor, mindig hazajött Németországból. A nagyapám volt a keresztapja. A Ratshcmannok és a Bogdanovićok kertszomszédok voltak. Tibi bácsinak német felesége volt, és született egy kisfiuk. Először vele tapasztaltam meg, hogy amit az iskolában tanítanak, az élesben is működik. „Ich heisse Árpád. Wie heisst du?” „Thomi!” – jött azonnal a válasz a szőke kisfiútól. Tibi bácsi megígérte, hogy egyszer elvisz magával Németországba, ha már egészen jól megtanulok németül. Később három évig Münchenben laktam, de Tibi bácsi akkor már nem élt. Thomikával sohasem találkoztam többé. Bővebben „Mécsesek a kereszt alatt” »

Horváth Árpád SJ

Kenyér után bor

Amikor ezeket a beköszöntő sorokat írom lapunk októberi számához, még elevenen él bennem a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lélekemelő élménye. Mindenkitől azt hallhatjuk, hogy ez a nagy katolikus találkozó minden előzetes elképzelést és elvárást felülmúlt. Ezt még azok is elismerik, akik különben nehezen tudnak mit kezdeni bármilyen vallási megnyilvánulással, ami a szigorúan vett magánszférán túl megmutatja közösségi erejét. Bővebben „Kenyér után bor” »

Horváth Árpád SJ

A lélekről szól az is, ahogy megéljük a testet

A testképünkkel sok minden nincs rendben. A testiség nem csak a hívő ember számára problémás. Attól tartok, az sincs rendjén, ha valakinek látszólag éppen semmi gondja-baja a testben való létével. Nem lehet normális, ha nem jelent feladatot vagy legalábbis kihívást, ahogy a testet, a sokféle érzést, a hullámzó gondolatokat, a vágyakat, az álmokat, az emlékeket, a hitet, az akarat erejét, az egész önképünket és ezeket az embert alkotó és mozgató erőket valahogy mind együtt megéljük. Bővebben „A lélekről szól az is, ahogy megéljük a testet” »

Horváth Árpád SJ

Ukrán szomszédaink

Bevallom őszintén, én magam sem tudok túl sokat Ukrajnáról. De ha már őszinte merek lenni ebben a témában, azt is be kell vallanom, hogy előítéleteim azért nekem is bőven akadnak a legnagyobb keleti szomszédunkról. Mert viszonylag sok nyers vagdalkozást lehet hallani még nyilvános fórumokon is erről az országról és a népéről.

Bővebben „Ukrán szomszédaink” »

Horváth Árpád SJ

Hogyan szeressünk jól?

A szeretet egyik legintenzívebb és mindenki által jól ismert formája, amire nekünk, magyaroknak külön szavunk is van, a szerelem. Bizonyos értelemben transzcendens tapasztalat. A felnőtté váló gyermek egyszer csak rájön, hogy élete súlypontja többé már nem a saját személye, hanem valaki más, akivel találkozott a tekintete, és aki felé most minden kavargó gondolata, az érzései, a vágyai irányulnak.

Bővebben „Hogyan szeressünk jól?” »

Vízi Elemér SJ

Megtalálni Istent mindenben

Rendalapítónk megtérésének ötszázadik évfordulója alkalmából Jézus Társasága világszerte meghirdette a Szent Ignác-évet, amely idén május 20-án kezdődik, és 2022. július 31-én, Loyolai Szent Ignác halálának napján, egyben liturgikus emléknapján ér véget. A jubileumi évet egy másik kerek évforduló is fémjelzi, hiszen jövőre lesz négyszáz esztendeje, hogy 1622. március 12-én szentté avatták Ignác atyánkat, együtt Xavéri Ferenccel, Avilai Terézzel, Néri Fülöppel, akik kortársai voltak, valamint a kevésbé ismert, néhány évszázaddal korábban élt spanyol Földműves Izidorral.

Bővebben „Megtalálni Istent mindenben” »

Horváth Árpád SJ

A gyógyulás csodái

A gyógyulás vágya eddigi életem során nem annyira valamilyen fizikai betegség miatt jelentkezett, komolyabb gond a testemmel eddig nem is nagyon volt, inkább a belső, azaz lelki sebzettségem tudatából jöttek a mély sóhajok, amikor azt tapasztaltam, hogy a lelkemben viaskodó árnyakkal nem bírok egyedül. Az időnként jelentkező álmatlanságomnak is valószínűleg inkább spirituális, mint biológiai okai vannak.

Bővebben „A gyógyulás csodái” »

Horváth Árpád SJ

Ima, közösség, szórakozás

A szentmise számomra elsősorban ima. Szeretem, ha a szertartásnak csend és összeszedettség a kerete. De ez nem mindig adatik meg. Ha valaki például volt már ovis vagy családos szentmisén, vagy mondjuk cserkészekkel táborozni, esetleg az ifjúsági világtalálkozók záró szertartásain milliónyi ember részvételével, az pontosan tudja, hogy ezeknek a rendkívüli liturgikus cselekményeknek a hangulata egészen más, mint amire egy átlagos vasárnap a legtöbb plébániatemplomban számíthatunk.

Bővebben „Ima, közösség, szórakozás” »