Van célod?

Mi lehet Kaszap István életpéldájának üzenete a mai ember, különösen a fiatalok számára?

Ferenc pápa fiatalokhoz szóló tanítása fényében elmélkedi át Koronkai Zoltán SJ új könyvében Kaszap István életszentségének kulcsmotívumait. Következtetései minden Istent kereső fiatal számára iránymutatásul szolgálhatnak.

Mi lehet Kaszap István életpéldájának üzenete a mai ember, különösen a fiatalok számára? Mi az, ami követésre ösztönző lehet egy olyan korban, amely alapvetően különbözik attól, amilyen az ő világa volt? A fiatalon elhunyt jezsuita novícius életútjára annak küszöbön álló boldoggá avatása apropóján tekint rá Koronkai Zoltán SJ Van célom! Kaszap István, egy Istent kereső fiatal című új könyvében, hogy megvizsgálja, miként lett a magyar katolikus ifjúság legnépszerűbb példaképe a két háború között, és miért eleven a kultusza mindmáig.

 

Koronkai Zoltán könyve nem hagyományos életrajz, helyette Kaszap István életének néhány olyan vonását emeli ki, amelyek napjaink olvasója számára is érvényesek. Ilyenek István normalitása, sport iránti szeretete, komoly lelki élete, alapmagatartásának az a vonása, hogy másokért élt, céltudatossága, hivatáskeresése és a szenvedéshez való viszonya. A szerző célja nem kevesebb, mint hogy új szemmel nézzünk Kaszap István élethivatására, felismerjük, miképp tükröződik Krisztus titka az életében, s hogy példáján keresztül rácsodálkozzunk, mire képesek a fiatalok, amikor valóban megnyitják magukat Isten előtt.

Könyve elején a szerző a szentek egyházunkban betöltött szerepét tekinti át röviden, majd Ferenc pápa fiatalokról szóló tanítását foglalja össze, amely gondolatmenetének mindvégig viszonyítási pontja, amikor Kaszap István életszentségének mai fiatalok számára is érvényes vonásait igyekszik feltárni. A fejezetek végén – Nagy Bálint SJ tavaly megjelent, Dönts együtt Istennel! című kötetéhez hasonlóan – az elmélyülést segítő gyakorlatok kínálnak fogódzót saját istenkeresésünk során. E lelki feladatok önállóan, kilenced formájában is alkalmasak átimádkozásra – akár Kaszap István boldoggá avatása, akár saját élethivatásunk megtalálása legyen a célunk.

Kaszap István 1916. március 25-én született Székesfehérváron. A fiatalon elhunyt jezsuita novícius még a 20. születésnapját sem érhette meg, rövid életében mégis olyan céltudatosságról és elkötelezettségről tett tanúságot, ami példa sok útkereső fiatal számára. Hősiesen viselte fájdalmas betegségét, életszentségének híre széles körben ismert, sírja zarándokhellyé vált, rengeteg imameghallgatást tulajdonítottak neki. Boldoggáavatási eljárása 1941-ben indult meg, hősies erénygyakorlásának pápai elismerése 2006. december 16-án történt meg.

Megosztás