Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát…

A Lukács-evangélium 1. fejezetének 28. versén alapuló fenti mondat a Biblia legismertebb szövegei közé tartozik. De ki az Úr angyala, és mit jelent az, hogy köszönt valakit?

A Bibliában nagyon sokszor van szó angyalokról. Ők Isten által teremtett szellemi lények, akiknek értelmük és szabad akaratuk van, de látható testük nincs. Isten akaratából azonban néhány kiválasztott személy számára érzékelhetővé válnak.

Az ókori emberek felfogása szerint az egész világ ilyen lényektől hemzseg, és számos esemény az ő tevékenységük eredménye. Ezért természetes dolog, hogy az e korszakból származó Bibliában is szerepelnek. A politeista vallásokban ezeket a lényeket gyakran isteneknek tartották, és az emberek az ő segítségükért, oltalmukért imádkoztak, egyes szellemek rosszindulatú működésétől pedig féltek. Az izraelita vallás tiszta monoteizmusa sem tagadta ilyen szellemi lények létezését és működését, de világosan kijelentette, hogy bármilyen erősek is e hatalmasságok,

ők is a mindenható és egyetlen Isten teremtményei, akinek a megengedő akaratából működnek.

(…)

A teljes cikk A Szív | Jezsuita Magazin december-januári számában olvasható

Megosztás