Egy lángoló szív küldetése

Gondolatok Alejandro Labajos SJ festményéről

Alejandro Labajos SJ kortárs jezsuita festőművész olyan kivételes érzékenységgel ábrázolta a misszionárius Xavéri Szent Ferenc rendkívüli alakját, ahogyan csak egy XXI. századi missziós lelkületű rendtársa tudja lefesteni. Így azoknak, akik még nem ismerik a rendalapító atyához, Loyolai Szent Ignáchoz elsők között csatlakozó fiatalember élettörténetét, érdemes elmélyedniük modern felfogású portréjában. Ennek segítségével betekintést nyerhetünk Ferenc megpróbáltatásokkal teli útjába, amelyet a remény és a lelki vigasztalás soha nem szűnő fényessége világított be.

A bizánci ikonok klasszikus ábrázolási hagyományait és az expresszív megfogalmazást zseniálisan ötvöző festmény sokatmondó részleteivel, élénk, érzelmekben gazdag színeivel közvetlenül szólít meg. Ferenc a képen életerős, sportos férfiként tűnik fel előttünk, aki egyszerű ruhájában, csuklóján bőr karkötővel napjaink fiataljaihoz is szól: merjenek merészet álmodni és túllépni önmagukon. Testtartásából, felszegett állából és tüzes tekintetéből valódi küldetéstudat sugárzik, amely az evangélium minél szélesebb körben való hirdetésére irányul. Elszánt alakjából érzékelhetjük, hogy Ferenc nem ismer lehetetlent. Belső erejét Krisztus és az ő Társasága iránti szenvedélyes szeretete és szilárd elköteleződése adja, amelyet érzékletesen hangsúlyoz a szívén megjelenő IHS monogram, Jézus nevének görög rövidítése, egyúttal a Társaság jelképe.

A festményt hordozó fatáblába karcolt jel rámutat, hogy Ferenc kitörölhetetlenül szívébe véste Jézus nevét, akiért készen állt mindent és mindenkit hátrahagyva, életét kockáztatva a világ másik végére utazni. Nyakában hordott apró aranyszelencében kincsként őrizte rendtársainak aláírásait, melyeket a leveleikből vágott ki. Ez a szimbolikus tárgy segített neki a távolban élő testvérekkel fenntartani a szeretet egységét, és enyhíteni útjai során megélt növekvő magányát. A jobb kezében látható kereszt hasonlóan erőforrása és küldetésének jele volt az idegen földeken. Vándorbotként használva támaszkodott rá, ha elfáradt, vagy hordozta, amikor arra volt szükség.

A képen Ferenc eltökélten fürkészi a távolt, tekintete azonban nem a partra irányul. Belső világára figyel, ahol vízióként jelennek meg előtte vágyai és félelmei. Ennek kivetülése a kompozíció bal alsó sarkában látható szimbolikus ábrázolás, amely a bizánci ikonok stílusában mutatja be a vihar lecsendesítésének evangéliumi jelenetét. A hullámokkal körülölelt, süllyedő hajón álló Krisztus felemelt karjai a hamarosan beálló csendet jelzik előre. Jelenléte biztonságot és lelki vigaszt nyújt a bárkában hánykolódó tanítványoknak, ahogyan Ferenc is benne talált nyugalmat veszélyes tengeri utazásai idején.

Alejandro Labajos SJ: Xavéri Szent Ferenc úton a Távol-Kelet felé (2022, tölgyfa, akril, tempera, arany, 60 × 100 cm)

A kép jól érzékelteti, hogy figyelmének középpontjában nem a rá váró fenyegetések állnak, hanem Isten reményt adó fényessége, amely a horizont felett felizzó napkorongban válik láthatóvá. A kereszttel átszúrt vörös nap szimbóluma magában hordozza mindazt, ami a misszionárius szent életének magvát képviseli. Megidézi a felkelő nap országát, Japánt és mindazokat a távol-keleti vidékeket, ahol Ferenc fáradhatatlanul terjesztette az örömhírt, viselte a megpróbáltatásokat, míg végül Kína kapujában befejezte földi életét.

A nap vérvörös színe Jézus áldozatára, aranyozása isteni dicsőségére utal. A szenvedés és a feltámadás együttesen alkotják a keresztény élet misztériumát, és e két szélsőséges tapasztalás Ferenc sajátja volt. Azonban ismerte közöttük az átjárót, a háborgó tengeren kirajzolódó ragyogó aranyhidat, amely a mélységes rettegésből a reményteljes perspektívák felé vezette. Így jutott el álmai beteljesedéséhez, az örömhír határokat nem ismerő terjesztéséhez, amelyet mindvégig elképesztő kitartással végzett. Krisztus iránti buzgósága arra ösztönözte, hogy lendületben maradjon és töretlenül előrehaladjon, amíg el nem viszi az evangéliumot a föld végső határáig.

A modern ikon meglepően eredeti megoldással él. Az ábrázoláson túl maga a fatábla is a szent jelenlétéről tanúskodik. Szabálytalan, hullámzó alakzatában szinte tapinthatóan megeleveníti a misszionárius jezsuita szenvedélytől átitatott, környezetére impulzívan ható személyét, aki kontinenseket átmozgató dinamizmusával mert kilépni a megszokott keretek közül, és valami egészen szokatlanra vállalkozni. Akárcsak ötszáz évvel később élő festőművész rendtársa, aki Xavéri Szent Ferenc formabontó ábrázolásával teret adott az évszázadokon átívelő titokzatos isteni vonzás újszerű befogadásának.


Emléknapja alkalmából, és a jezsuiták jótevőiért bemutatott szentmisékhez kapcsolódva, december 1-től 5-ig 50% kedvezménnyel vásárolható meg a Xavéri Szent Ferenc álmai. A könyvborítón is szereplő Xavéri Szent Ferenc-ikonról és készítőjéről pedig minden kiderül A Szív magazin idei utolsó számából, amely a Jezsuita Kiadó adventi vásárára és könyvbemutatójára jelenik meg, ahol a festménnyel és alkotójával közelebbről is megismerkedhetnek az érdeklődők.


Megosztás