Felnőtté nevelünk

Szerkesztői bevezető A SZÍV magazin szeptemberi számához

Szeptemberi lapszámunk a neveléssel foglalkozik. Mi segíti az ember megfelelő testi-lelki-értelmi fej­lődését? Mi segíti a szülőket, az iskolarendszert, az egyházat, hogy önállóvá nevelje a rábízottakat?

A Szent Ignác-i hagyományban az a felnőtt em­ber, aki képes döntést hozni. Olyan embert felté­telez, aki képes a fejlődésre, a változásra, a sze­retetre, felelősséget vállal magáért és másokért. A felnőtté nevelés soha nem egyszemélyes feladat, közös felelősségünk a fiatalok támogatása.

Ha körülnézünk a közvetlen környezetünk­ben, sok olyan gyerekről tudunk talán, mint Pan­ka, Lara, Rozi, Dani, akik magyar „influenszerek”. Életük szerves része, hogy az internet népével, jelentős rajongótáborukkal osztják meg hétköz­napjaikat, promotálásra szánt helyszíneket, ter­mékeket, programokat mutatnak be. Megtanultak megfelelni a külső elvárásoknak, és a kezdetben érdekes szórakozás, a netezés ma már lehet, hogy megterhelő anyagi vállalkozássá vált számukra. De az „influenszerkedés” része az életüknek, mivel a környezetükben élő felnőttek nem látnak ebben semmilyen problémát. Sőt, kapcsolatrendszerük segítségével ők építik gyerekeik karrierjét.

Ismer­hetünk olyanokat is, mint Dominik, aki még csak tízéves, de szinte kötelessége, hogy mindennap ő hozza haza az oviból Évit, a kishúgát. Hazaúton be is kell vásárolniuk, mert anya sokáig dolgozik. A tizenhat éves Hanna pedig gyakran meghallgat­ja anyukája szomorúságát vagy örömét, amióta édesapja az alkohol miatt elhagyta őket. Folytat­hatnák a sort olyan történetekkel, amelyekben gyerekek nagyon hamar felnőtté váltak. Termé­szetesen nem kell messzire menni olyan példákért sem, amikor is a szülők agyonféltik a gyerekeket, és nem lehet felnőni mellettük, ilyen például Olivér, aki még harmincegy évesen is egyetemista, és még mindig anyukája mossa ki a ruháit. Nem házas, de igénye sincs erre, hiszen úgy érzi, elég számára a gondoskodás és a felelősség nélküli élet, amiben a „mamahotelben” részesül. De a most tizenkét éves Piroskának is hasonló sorsa lehet majd, hi­szen a szülei helyette pakolják be az iskolatáskát minden reggel.

A megfelelő korban elért felnőttséget a hagyo­mányos társadalmak határozottabban elvárják és jelzik is, különböző beavatási rituálék, ünnepek segítségével. Nekünk is megvannak ezek az eszkö­zeink, ilyen például a ballagás, a cserkész-fogada­lomtétel, a bérmálás, de profánabb formában a le­génybúcsú is egyfajta beavatási szertartás lehet. A Szentírásban Szent Pál szépen írja le a felnőtté válást a Szeretethimnuszban: „Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De ami­kor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szoká­sait” (1Kor 13,11). Fontosak a szakaszhatárok, ame­lyeknek köszönhetően világossá válik a következő életfázisunk feladata, kritériumai, és a környezet­nek is segít, hogy már ne a kisgyereket lássák a fel­nőtté váló emberben, hanem a Krisztus-hordozó társteremtőt.

Fotó: Nuno Cruz / AFP


Megosztás