Tornya Erika RSCJ

Jövőbe mutató életutat kínálni

Az Egri Főegyházmegyében több figyelemfelkeltő esemény is történt a közelmúltban, ezek közül kiemelkedő, hogy az Eszterházy Károly Egyetemet átvette a katolikus egyház, illetve hogy júniusban az egyházmegye ordináriusa a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült. Hivatásról, a világegyház ügyeiről, aktuális oktatási kérdésekről, a roma kisebbség felzárkóztatásáról, de még az egri borokról is beszélgettünk vele. Részlet a Szív magazin októberi számában megjelent cikkből.

– Érsek atya, hogy van?

– Köszönöm kérdését, jól vagyok! Jól érzem magam a bőrömben. Amikor sok-sok évvel ezelőtt a papi hivatást választottam, vagy inkább elfogadtam, abba egész biztosan belejátszott, hogy már gyermekkoromban megismertem kiegyensúlyozott, boldog papokat, akiken látszott is, hogy lelkesen, örömmel élik meg hivatásukat. Ezek az első élmények később erősödtek azáltal, hogy kerestem az ilyen papok társaságát, akik segítettek elindulni ezen az úton. Anélkül, hogy erre külön reflektáltam volna, érdekelt benső békéjük oka, biztosítéka. Hamar rájöttem, hogy nem elég a mindennapi szolgálat öröme, a hívek és általában az emberek visszajelzése, e papok életének valódi titkát a mély istenkapcsolatban fedeztem fel. Ezért egyre inkább arra törekedtem magam is, hogy az imádság, az Istennel való belső dialógus által egyre közelebb kerüljek hozzá, és benne találjam meg életem fókuszát. Több mint negyvenéves papi szolgálat után azt tapasztalom, hogy ma is ez tölt fel új energiákkal, ad lendületet és motivációt a különféle feladatokhoz.

– A papnak nemcsak hivatása, hanem küldetése is van…

– Nem pusztán azért lettem pap, mert jól éreztem magam papi társaságban, vagy mert szeretek imádkozni. Elsőrendű feladatomnak tartom, hogy tanúságot tegyek a feltámadt Krisztusról, hirdessem evangéliumát, és megerősítsem keresztény testvéreimet a hitben. Ebben a megerősítésben nagy segítség és vigasztalás a szentségek kiszolgáltatása, amelyek mindenkit segítenek abban, hogy élete egyre inkább Isten gyermekéhez méltó legyen. A pap olykor kemény, mégis sok örömet tartogató feladata, hogy kormányozza a rábízott közösséget, kész legyen áldozatokat és lemondásokat is vállalni értük. Hiszem, hogy Jézus Krisztus élete és válaszai az emberi élet nagy kérdéseire ma is érvényesek, és kész vagyok ezt meggyőződéssel képviselni szűkebb és tágabb környezetemben. Ebbe a keretbe beleférnek a hivatás teljesítésével járó örömök, kihívások és a tervek is, amelyek kapcsolódnak ahhoz a papságon belüli személyes küldetéshez, amelyet az ember elöljárói akaratából éppen betölt. Ebben segít mindnyájunkat az a belső forrás, amelyet állapotbeli kegyelemnek nevezünk.

– Hogyan került Egerbe? S volt-e korábban kötődése a városhoz?

– Közel tízéves vatikáni szolgálat után érkeztem ide. Meglepetésként és ajándékként fogadtam, amikor a szentatya rám bízta a főegyházmegye kormányzását. A Kisalföldön születtem és nőttem fel, később Győrben és Budapesten tanultam. A távolban lévő Eger számomra gyermekkoromtól egybeforrt a hazaszeretet fogalmával. Ebben nagy segítséget jelent mindenkinek Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye. Nagyon jó, hogy ezt minden magyar gyermek elolvassa. Dobó esküje ma is megdobogtatja a fiatalok szívét. Gyermekkoromra visszagondolva emlékszem, hogy nagyon szerettem volna eljutni ide, a Kisalföldön élve viszont minden iskolai kirándulás elsősorban a közeli látványosságokra korlátozódott. Már katonaviselt ember, sőt pap voltam, amikor először néhány órára itt jártam, egy egyházi ünnepen. Végül gyermekkori vágyamat a Gondviselés sokkal egyértelműbben teljesítette, mint valaha gondoltam volna: több mint tizennégy éve már, hogy egri lakos vagyok, ráadásul nem is az én kezdeményezésemre, hanem hiszem, hogy Isten akaratából, XVI. Benedek pápa közreműködésével.

– A Magyar Érdemrend középkeresztjét „több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint a katolikus nevelés érdekében végzett munkája elismeréseként” kapta. Mire büszke ezzel kapcsolatban?

– Végzem és mindig végeztem azokat a feladatokat, amelyekkel elöljáróim megbíztak. Egri érsekként pedig mindazt, ami egy püspök feladata. Jó sok van belőle, így az embernek este soha sincs olyan élménye, hogy elvégeztem a feladataimat, azokat csak félbehagyni lehet. Sok minden van, ami örömmel és Isten iránti hálával tölt el, ugyanakkor látom azt is, hogy mennyi munka marad elvégezetlen, és mennyi hiányossággal, emberi gyengeséggel, gyarlósággal végezzük feladatainkat. Mindezek ellenére ha a büszkeséget pozitív tartalommal próbáljuk megtölteni, akkor elkötelezett és fáradhatatlan munkatársaimra vagyok büszke, akik sokszor már a gondolataimat is kitalálják, és mindenben segítik szolgálatomat.

– Korábban dolgozott a Vatikánban is, a Papi Kongregáció érsek-titkáraként. Szükségét látja-e, hogy erőteljesebb magyar jelenlét legyen az egyház mindenkori központjában?

– A mi fogalmaink szerint miniszterhelyettes voltam a kilenc vatikáni minisztérium egyikében. Természetesen hasznos lenne most is, ha több magyar munkatárs lenne az Apostoli Szentszék szolgálatában, de ennek a kérdésnek korábban tulajdonítottam nagyobb jelentőséget. Jelenleg van néhány fiatal magyar pap, akik diplomáciai szolgálatot teljesítenek, különféle nunciatúrákon beosztott diplomataként dolgoznak. Büszkék lehetünk rájuk.

[…]

A cikk teljes terjedelmében A SZÍV Jezsuita Magazin 2021. októberi számában jelent meg. Ide kattintva belelapozhat, megvásárolhatja, vagy akár elő is fizethet a lapra!

Fotó: Orbán Gellért

Tornya Erika RSCJ

Egy nap a pápa közelében

Martos Levente Balázs a Központi Szeminárium rektora, lapunk állandó szerzője. A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából azt a megtisztelő felkérést kapta, hogy a rendezvény utolsó napján ő legyen a hazánkba látogató Ferenc pápa olasz–magyar tolmácsa. Arról kérdeztük, milyen benyomások érték e rendkívüli és felelősségteljes megbízatás során. Részlet a Szív magazin októberi számában megjelent cikkből Bővebben “Egy nap a pápa közelében” »

Tornya Erika RSCJ

Divatdiéta vagy életmódváltás?

Parkoljunk messzebb, ne használjunk liftet… Sokszor apróságokon múlik, hogy meg tudunk-e szabadulni a teherként hordozott súlyfeleslegünktől, és ami még fontosabb, hogy tartani is tudjuk-e az elért eredményt. Kampánydiétákról, tiltott élelmiszerekről és kerülendő mennyiségekről, testmozgásról és a lélek ápolásáról, az életmódváltás jelentőségéről, illetve a szükséges támogató közegről egyaránt beszélgettünk a táplálkozástudományi szakemberrel. Részlet a Szív magazin július-augusztusi számában megjelent cikkből.

Bővebben “Divatdiéta vagy életmódváltás?” »

Tornya Erika RSCJ

Visszaadni az emberek látását

Sokan kérdezik a Science című nagynevű tudományos folyóiratban tavaly megjelent tanulmányról, amelyet munkatársaival írt. Ebben az emberi retinán is végzett kísérleteikről számolnak be, melyek egy forradalmian új terápia ígéretét hordozzák: az elvesztett látás visszadásának lehetőségét. Sokrétű tevékenységéről, pályája alakulásáról, a hit, a családi élet és a tudományos munka összeegyeztethetőségéről is kérdeztük a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanító szakembert, aki kutatásait Európa több laboratóriumában végzi.

Bővebben “Visszaadni az emberek látását” »

Tornya Erika RSCJ

Tibi atya, a konzervatív normaszegő

Tibi atya különleges „képződmény”: kitalált személy, fiktív, lecsúszott pap, görbe tükör a társadalomnak, aki főleg a Facebookon lakik, de van blogja is, és az Instagramon szintén elérhető. Az interneten 2012-ben megjelent figura mára egymillió-kétszázezres rajongótábort tudhat magáénak, ami megalapozott piaci pozíciót biztosít számára. Az egyik névtelenségbe burkolózó „ministránsával” beszélgettünk.

Bővebben “Tibi atya, a konzervatív normaszegő” »

Tornya Erika RSCJ

Szabadság és elemelkedés

Előadóművész, dalszerző, szövegíró, zenetanár. Saját zenekarát 2010 óta vezeti, a magyar jazzélet egyik meghatározó alakja. Az interjúban többek között alkotói módszeréről, hangulatokról, művészi útjáról, spiritualitásról, anyaságról vall.  Bővebben “Szabadság és elemelkedés” »

Tornya Erika RSCJ

1-től 10-ig Hiba György jezsuita szerzetessel

Kevesebb mint egy hónapja szenteltek pappá. Mi a jelmondatod, mit érzel küldetésednek?

Papi jelmondatom János evangéliumából van: „Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (10,10). Számomra Jézus az a személy, aki az életet hozza el nekünk. Ebbe bármikor belemerülhetek, élhetek benne, meg tudom mutatni az utat ehhez az élethez. Bővebben “1-től 10-ig Hiba György jezsuita szerzetessel” »

Tornya Erika RSCJ

HŰSÉG, MARKETING, SZENT SÍELÉS – Egytől tízig Balla Erika testvérrel, a Jézus Szíve Társasága hivatásgondozójával

– Egy éve vagy a közösséged hivatásgondozója.

– Közösségünk jövője szempontjából a hivatásgondozás kulcsfontosságú terület. Szükségem volt néhány hónapra, hogy valóban „beleálljak” a feladatba, mert egyszerre volt vonzó és ijesztő. Bővebben “HŰSÉG, MARKETING, SZENT SÍELÉS – Egytől tízig Balla Erika testvérrel, a Jézus Szíve Társasága hivatásgondozójával” »

Tornya Erika RSCJ

A leghosszabb nap, avagy a ránk szakadt nagyszombat

Nagyszombaton nincs szentmise. Ez a nap Jézus sírban pihenésének ideje. Az oltár, amelyet minden felszerelésétől megfosztottak, üresen áll. Nincs remény, nincsenek megtartó rutinok. Hallgatás, félelem, gyász, fájdalom uralkodik. Az idei nagyszombatunk már március közepén elkezdődött, amióta a koronavírus okozta népegészségügyi helyzet következtében nincsenek nyilvános szentmisék. Bővebben “A leghosszabb nap, avagy a ránk szakadt nagyszombat” »

Tornya Erika RSCJ

Ellátni Istenig

Hatvan éve pap, nemzedékek tanára, számos színtéren, de első számú terepén, a gimnáziumban sem „középiskolás fokon”. Csendesülő mindennapjairól, hivatásáról, hitről, nevelésről, sikerekről, történelmi időkről beszélgettünk. Bővebben “Ellátni Istenig” »

Tornya Erika RSCJ

A mezítelen hit

Húsvét misztériumának „harangdöngető igazsága” nem csupán a feltámadáskor jelenik meg, hanem jelen van már a nagycsütörtöki lábmosástól. Nem lehet szétszabdalni a folyamatot, a fájdalom, a magány, a bűnök, a halál ugyanúgy részei a keresztény életnek, mint a dicsőséges időszakok. Tekintsük át a húsvéti eseményeket a Szent Ignác-i lelkiség magyarázata szerint, hogy jobban megértsük, milyen erős, egységes dinamikája van húsvét ünnepének.

Bővebben “A mezítelen hit” »

Enni vagy nem enni?
Tornya Erika RSCJ

Enni vagy nem enni?

Talán furcsa, de tény, hogy Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyve nyolc részletes étkezési szabályt is tartalmaz, melyek a négy hétre osztott lelkigyakorlat harmadik hetében kerülnek elő. De miért nem rögtön az elején? Lehetséges, hogy véletlenül kerültek erre a meglepő helyre? Egyáltalán miért tartotta fontosnak Ignác, hogy – az inkvizíció által amúgy is gyanúsan kezelt – könyvében arra is kitérjen, hogy miként tartsunk rendet az étkezésben? Bővebben “Enni vagy nem enni?” »

Tornya Erika RSCJ

Mindfulness vagy szemlélődés?

A lelki élet területén sem csak kipróbált, sok évszázados utak vannak, hanem időről időre megjelennek új, sodró erejű divatok is. melyek jelentőségét, értékét nem egyszerű feladat felmérnünk. Különösen, ha sokban hasonlítanak elfeledett vagy félreértett formákhoz. Mindfulness és szemlélődés: miben hasonlítanak, miben különböznek? Bővebben “Mindfulness vagy szemlélődés?” »

Tornya Erika RSCJ

Belső szabadságod titka – interjú Mustó Péter jezsuitával

„Nagyon sok emberről tudom, hogy fontos volt az életében, hogy velem kapcsolatban volt. Ezt nagyon hálásan fogadom, mert tudom, hogy rajtam keresztül történt valami, de nem én csináltam. Talán ez a legfontosabb, hogy eszköz voltam arra, hogy az emberekben valami jó, pozitív dolog történjen. Köze van hozzám, de nem az én érdemem, mert én ezt ajándékba kaptam. Nem én tettem a jót, hanem jó történt” – születésnapi beszélgetés Mustó Péter jezsuitával. Bővebben “Belső szabadságod titka – interjú Mustó Péter jezsuitával” »