A gyógyulás és megújulás felé – Patsch Ferenc SJ előszava a magyar kiadáshoz

Lectori Salutem!

Ez a kötet rettenetes témát dolgoz fel. Ki ne hallott volna a keresztény egyházakat világszerte megrázó, hatalmas médiavisszhangot és érthető felháborodást kiváltó botránysorozatról, a papok és lelkészek által gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélésekről? Az itt megjelent tanulmányok a katolikus egyháznak e szörnyűségekre adott átfogó válaszát tükrözik. Annak a konferenciának az anyagát adjuk közre immár magyar nyelven is, amelyet e témában 2012. február 6. és 9. között rendeztek a római Pápai Gergely Egyetemen. A felszólalók – főpapok, teológusok, pap-pszichológusok, egy pszichiáter és egy áldozat is – a maguk sajátos szempontjából szólnak hozzá e nehéz témához. Ami pedig a diskurzusból végül kikerekedik: egy, az elterjedt közbeszédnél árnyaltabb, a megszokott ítélkezésnél teljesebb igazság, hiszen a résztvevők igyekeznek valamiképpen Jézus Krisztus szellemében állást foglalni az ügyben.
A könyv számos tévképzetet eloszlat, ezért az egyház engesztelhetetlen ellenségei számára éppúgy szolgálhat tanulságokkal, mint azoknak, akik kritikátlanul lojálisak az egyház intézményes arcához, és mindenben igyekeznek védelmükbe venni azt. Utóbbiak a kötet elolvasása során várhatóan abból a tévképzetből fognak kigyógyulni, miszerint a pedofília csupán a dekadens nyugati világ problémája (azon belül is elsősorban az amerikaiaké és az angolszászoké), és hogy „nálunk” úgymond „ilyesmi nem fordulhat elő”. Tévedés ne essék – sugallják a konferencia hozzászólásai –, a probléma bárhol megjelenhet, Magyarországon is, legfeljebb még nem került nyilvánosságra, eleddig csak suttogva mertünk beszélni róla. Csakhogy a „jóízűen botránkozók”, az egyoldalúan ítélkezők, a csak másokra mutogató „bűntelenek” is kaphatnak néhány új szempontot e könyv olvasása kapcsán. Ha lesz figyelmük, lélekjelenlétük odafigyelni, kihallhatják az alábbi felszólalásokból – a számos érdekes adat mellett (melyekből egyebek között kiderül, hogy a katolikus papság százalékos aránya a legalacsonyabb az elkövetők közül) – azt az elszánt igyekezetet és megalkuvást nem tűrő jobbító szándékot is, amely az egyházat ma mind belső, mind strukturális megújulásra ösztönzi.
Ebben a könyvben egy rettenetes bűnről lesz tehát szó, amit semmiképpen sem szabad mentegetnünk, aminek minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden jóakaratú ember bevonásával igyekeznünk kell véget vetni. A megtisztulás első lépése a nyíltság. Beszélnünk kell a bevallhatatlanról. Ezután szükség van az intézményrendszer fejlesztésére is. A SOTE Mentálhigiénés Intézetének munkatársai hosszú ideje dolgoznak a megelőzés, felvilágosítás, kezelés és gyógyítás érdekében – olyan képzések révén, amelyeken papok és lelkészek százai vettek részt az elmúlt évtizedekben. Nyilvánvaló persze, hogy egyetlen eset is túl sok és megengedhetetlen. Az eszményi cél a jelenség tökéletes megszüntetése; a már megtörtént esetekkel kapcsolatban pedig az érintettek egyre teljesebb gyógyulása volna. Ennek végső eszköze pedig az együttérzés felkeltése – közösségi és egyéni szinten, az áldozatok és az elkövetők iránt egyaránt.
Amikor közreadjuk ezeket az írásokat, az egyház legmélyebb érdekeit képviseljük. Okkal hisszük, hogy ha egy papot pedofília miatt elítélnek, valójában az egyház legbelső szándékát érvényesítik úgymond az egyház „ellenében”. Ha úgy tetszik: ez „Isten bal keze”. Azé az Istené, aki – mint mondják – görbe vonalak mentén is képes egyenesen írni. Ez pedig annyit jelent, hogy a fájdalmas botrányok, az örömhír sáfárai, a papok jó hírének megtépázása, az egyház erkölcsi tekintélyének lejáratása árán mégiscsak Isten legmélyebb terve jut érvényre és az ő országa valósul meg: kényszerítve vagyunk a megújulásra. Ehhez szeretnénk az alábbiakban a magunk eszközeivel hozzájárulni. Annak az Istennek a szolgálata ez, aki maga állt – feltétel nélkül – a gyengék és kiszolgáltatottak mellé, s akitől ezt mi is feladatul kaptuk.
Megrendítő olvasmányt nyújtunk át, Kedves Olvasó. Erős idegekre és „jó gyomorra” lesz szüksége. Szeretnénk, ha e könyv által minél inkább megerősödne elköteleződése az evangéliumból megismert Isten szolgálata mellett, akit épp e sok sebből vérző egyház által ismerünk.

 

A könyv itt megvásárolható.

Megosztás