„Ójad fúvó széltül…”

Az elkényeztetés és gondoskodás ösvényeiről

Az elkényeztetés egyike azoknak a nevelési témáknak, amelyek körül állandó „szekértáborok” alakulnak ki a szülők és nevelők, de még a gyermektelenek körében is. Még a címben idézett Arany János is megemlékezik róla, Toldi György szájába adva a dilemma egyik oldalát: „Úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet, / Ójad fúvó széltül drága gyermekedet; / Mártsad tejbe-vajba, mit se kímélj tőle, / Majd derék fajankó válik úgy belőle.” Hol kezdődik az elkényeztetés, és med­dig tart a (szükséges) gondoskodás? A teljesség igénye nélkül szeretnék néhány pszichológiai szempontot hozzátenni a gondolkodáshoz. Részlet A SZÍV magazin májusi számából.

Induljunk ki abból a vitathatatlan tény­ből, hogy minden gyereknek szüksé­ge van arra, hogy a szülei figyelmét és szeretetét megkapja. Születésüktől igé­nyük – természetesen az életkorral csökkenő mértékben és változó módon –, hogy testi közelségben legyenek a róluk gondoskodó felnőttel, és az kellő mértékben kielégítse tes­ti-lelki szükségleteiket. Azonban a gyermek fejlődéséhez szükség van egy másik dologra is: a súrlódásra, diszharmó­niára. Ki ne hallott volna a híres gyerekorvosról, Donald Winnicottról, aki útjára indította „az elég jó anya” fogalmát? Sokszor, sok helyzetben idézik, általában az anyák önmaguk­kal szemben támasztott óriási elvárásainak enyhítésére. Az üzenet, amely ehhez kapcsolódik, világosnak tűnik: senki nem tud százszázalékos anya lenni, elégedjünk meg hetven vagy nyolcvan százalékkal, elég lesz az is. Winnicott azon­ban ennél jóval többet mond híres elméletében. Azt, hogy a kisbabának szüksége van szükségleteinek kielégítésére, de némi súrlódásra, frusztrációra is (és nem csak elviseli eze­ket), hogy kialakuljon benne a fejlődés vágya.

Frusztrációk mértékkel

Mennyi frusztrációra van vajon szüksége egy kisbabának, majd később a kisebb vagy nagyobb gyereknek? Összefog­lalóan azt mondhatjuk: annyira, hogy belső világa azért még alapvetően azzal az érzéssel maradjon telített, hogy szükség­letei és vágyai nagyjából meghallgatásra és megértésre talál­nak. Egy kisbaba esetében talán így önthetnénk ezt szavakba: „Nagyon sírtam, mert éhes voltam, de anya észrevette, jött, és megetetett.” „Nem tudtam elaludni, mert fájt valamim, de aztán odahajthattam a fejecskémet apára, és ringatott is, éreztem, hogy ott van velem a bajban.” Olyan alapélmé­nyek ezek, amelyek később mélyen meghatározzák a sze­mély kapcsolódását embertársaihoz. Az alapvető bizalom, hogy kapcsolatban lenni biztonságos és jó dolog, valahol itt gyökerezik, ahogy sajnos ennek ellentéte is: ha a kisbaba túl sok frusztrációt él át, túl sok félreértést, felnőttkorára azt a képet alakítja ki, hogy nem érdemes megbízni másokban, mert úgysem tudják – vagy akarják – megadni azt, amire szüksége van. Ennek eredménye felnőttkorban egy mélyen bizonytalan és bizalmatlan kapcsolódási mód lehet, amely természetesen az Istennel való kapcsolatra is kihat.

[…]

 

Ami nekünk is jó

A legjobb sorvezető a „mit engedjünk meg” témában talán az lehet, ha a szülő képes önmagával szeretetteli, gondos­kodó viszonyban lenni. Aki képes tes­tét és lelkét jól szeretni, folyamatosan és kellő mértékben gondoskodni róla, meghallani az igényeit, és megfelelően bánni velük, az nagy eséllyel lesz ké­pes ugyanezt a gyerekénél is jól kezel­ni. Feltehetjük magunknak a kérdést: mennyire vagyunk képesek örömet szerezni magunknak, akár testi, akár lelki szinten, és megtaláljuk-e ebben az egyensúlyt, vagy könnyen átesünk a ló túloldalára? Tudunk magunkról gon­doskodni pihenéssel, sétával, kikap­csolódással, vagy állandóan attól félünk, hogy „elkényez­tetjük magunkat”, és a henyeség hibájába esünk? Képesek vagyunk-e vágyainknak határt szabni, pénzünket beoszta­ni, anélkül, hogy kíméletlenül megtagadnánk magunktól minden örömet? Meg tudjuk-e érteni érzelmi állapotainkat, és hogy egy-egy nehezebb időszakunkban több törődésre, pihenésre és kevesebb terhelésre van szükségünk? Képesek vagyunk-e megérteni magunkat mély, empatikus módon, vagy rosszkedvünket, fájdalmainkat mindig „fájdalomcsil­lapítókkal” igyekszünk kezelni?

Végső soron elérkezünk ahhoz a kérdéshez, amely az el­kényeztetés dilemmájában talán a legjobban foglalkoztatja a szülőket:

mitől lesz a gyermekem kiegyensúlyozott, az anyagi javakat tisztelni tudó, önzetlen, önmagát mégis szerető felnőtt? A pszichológiai válasz erre a kérdésre az, hogy pontosan attól, amitől mi magunk: ha megtanulja önmagát szeretni,

megismeri a vágyódásait, és megtanulja kielégíteni őket. Ha megtanulja elviselni a frusztrációt, de lehetőség szerint nem éri túl gyakran olyan mértékű frusztráció, amely megha­ladja az erejét. Ha átélheti, hogy olykor a szeretet nagyobb a szabályoknál, a szülei időnként megértik, és helyt adnak a vágyódásának még a szabályokon túlmenően is, de azt is átéli, hogy ez nem azért van, mert nem bírják elviselni, to­lerálni a gyermeki frusztrációt (és agressziót). Ha a szülei nem ijednek meg a haragjától (és nem akarják mindenáron elkerülni), de elképesztően dühösek sem lesznek miatta, és apránként megtanítják, hogyan kell kezelni. Ha megtanulja szeretni és gondozni a testét, és jót tenni vele. Ha megtanul­ja elkerülni a kényeztetés álcájába bújtatott elhanyagolást, a mértéktelen édességevést, a számolatlan számítógépidőt vagy egyéb kellemes, de valójában káros viselkedésformákat, amelyek sok felnőtt öndestruktív repertoárjának is a részei. Mindezek lassanként összeállnak egyetlen nagy mintázattá: a testi-lelki szeretettség érzésévé, amely a gyermek önbecsü­lésének alapját fogja alkotni.

[…]

A cikk teljes terjedelmében A SZÍV Jezsuita Magazin 2021. májusi számában jelent meg, ide kattintva belelapozhat, megvásárolhatja, vagy akár elő is fizethet a lapra!

Illusztrációk: Meszleny Anna

Megosztás