„Van két tyúkunk”

Beszélgetés Balogh Fruzsinával, Értjük egymást? rovatunk állandó szerzőjével

1. A Szív magazinba való írás mellett milyen állandó tevé­kenységeid vannak?

Van két gyerekem, és „másodállásban” van munkám is, ami a Kapcsolódó Nevelés Egyesülethez kötődik. Ennek egyik alapítója és néhány éve a vezetője is vagyok, főként közösségszervezés és az oktatóképzés vezetése a felada­tom. Ezen kívül sokat dolgozom szülőkkel is, most is van két olyan csoportom, amiben hat héten keresztül elkezd­jük elsajátítani a kapcsolódó nevelés eszközeit. Nagyon hiszek abban, hogy ezekben a csoportokban fontos a sze­mélyesség, mert a saját sikertörténeteinken és elbukása­inkon keresztül tudunk a leginkább találkozni egymással.

2. Mit takar a kapcsolódó nevelés módszere?

Negyven évvel ezelőtt Kaliforniában volt egy anyu­ka, Patty Wipfler, aki két gyerek mellett hasonló problémákkal küzdött, mint a legtöbb anya. És ő ráérzett arra, hogy ha képesek vagyunk egymást szívből meghall­gatni, és a gyerekeink, illetve a szülőtársaink érzéseire rá­hangolódni, akkor valami nagy csoda történik. Ebből az egyszerű felismerésből kiindulva kidolgozott egy nagyon gyakorlatias módszert, aminek az a különlegessége, hogy nem elveket tanít, hanem egészen konkrét eszközöket ad, például, hogy milyen szavakkal tudunk közbelépni egy krízishelyzetben.

Fotó: Hegedüs Márton

3. Te is anyaként találkoztál ezzel először?

Amikor kétéves volt a nagyobbik gyerekem, el kellett vinnem a bölcsibe − én azt hittem, hogy muszáj − hiába láttam, hogy nagyon nehéz mindkettőnknek. Hiába volt a beszoktatás, még a második, harmadik héten is úgy kellett őt lefejteniük rólam a gondozónőknek, hogy aztán ő a csoportszobában folytassa a sírást, én pedig a bölcső­de előtti padon. Akkor elkeveredtem egy kapcsolódó ne­velés-csoportba, ami néhány hét alatt száznyolcvan fo­kos fordulatot hozott. Elkezdtem megérteni, hogy hogyan tudom a gyerekem érzelmi munkáját támogatni, és nem ellene dolgozni azzal, hogy mindig elcsitítani próbálom, hanem teret adni annak, ami benne van. Sokkal együtt­működőbb, gördülékenyebb családi életünk lett. Szoktam néha arra gondolni, hogy a második gyerekünk is részben ennek köszönhető, hogy én akkor kellő muníciót és bá­torságot kaptam.

4. Mit tanítanak neked a gyerekeid?

Mindent. Mielőtt szülő lettem is nagyon érdekelt az önismeret, a saját elakadásaim kibogozása, és volt bennem egy olyan tévképzet, hogy már jutottam valamire ezzel. Aztán amikor anya lettem, elkezdtem szembesülni egy csomó új kérdéssel a saját érzéseimmel és működé­semmel kapcsolatban, amik kemény belső küzdelmeket is hoztak. Több olyan élményem is volt, hogy amikor na­gyon nem boldogultunk a fiammal, és aztán egy segítő szakembernél valami kitisztult bennem a saját érzéseim­mel kapcsolatban, a következő naptól egyszerűen megol­dódott a helyzet a kisfiam és köztem.

5. Mi az önsegítés leghatékonyabb formája számodra?

A kapcsolódó nevelés eszközei közül az egyik olyan, amit nem a gyerekekkel, hanem a magunk gyógyítására használunk: a páros meghallgatás. Ez az a módszer, ami­vel két felnőtt egymást tudja támogatni, terápiás teret te­remteni egymás számára úgy, hogy megadott időkeretben csendben hallgatjuk a másikat.

A saját belső öngyógyító szerkezetünk automatikusan akcióba lendül attól, hogy a másik ember figyelmét és biztonságot adó jelenlétét ér­zékeljük.

Ehhez persze sok gyakorlás és bizalom kell. Ne­kem van egy olyan meghallgató párom, akivel nyolc éve minden héten személyesen találkozunk harminc-harminc percre. Ezen kívül fontos része az életemnek a tudatos, mozgásmeditációs alapon működő tánc.

6. A páros meghallgatás a házasságban is működik?

Az a tudás, amit megszerzünk a páros meghallgatás­ban, nagyon hasznos a házasságban, hogy néha tudjunk cipzárt tenni a szánkra, mikor a másik egyébként csak ventilálni akar, és semmi szüksége arra, hogy tanácsot ad­junk neki. De jó, ha van erre egy külső személy is, mert az nagyon megterheli a kapcsolatot, ha ventilálni is csak egymásnak tudunk. Pláne, ha az én problémám olyasmi, ami a férjemet is mélyen érinti.

7. Hogyan ismerkedtetek meg a férjeddel?

Mind a ketten újságírók voltunk egy megyei napi­lapnál Szegeden, ahova én még egyetemista gyakor­nokként kerültem. Ennek jövőre lesz húsz éve, és tizenhá­rom éve vagyunk házasok. Az, ahogy most vagyunk, azt hiszem, a közös fejlődésnek köszönhető. Voltak olyan pil­lanatok, amikor úgy tűnt, − és szerintem ez a legnehezebb a hosszú kapcsolatokban − hogy különböző irányokban zajlik ez a fejlődés. És aztán mindig újra és újra összeta­lálkoztunk. Ebben például biztos, hogy óriási szerepe van mindkettőnk hitének. Tulajdonképpen az is a közös utunk része volt, hogy újra felfedeztük, újra definiáltuk a saját hi­tünket. Nem sokkal azután, hogy Budapestre költöztünk, egy ismerősünk több hétre Indiába ment egy meditációs elvonulásra. A férjem az asztalra csapott, és azt mondta, „nem hiszem el, hogy Indiáig kell menni, hogy megtalál­juk, amit keresünk!”. És akkor elmentünk a kerület összes templomába, hogy meghallgassuk és megnézzük, mi hív minket.

8. Milyen családban nőttél fel?

Négyen vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, két húgom van és egy öcsém. Azt hiszem, hogy egy kicsit ebből is adódik az én világmegváltó hajlamom. Új­szegeden laktunk nagyrészt. A szüleim nem szegediek, de beleszerettek a városba, és végül ott ragadtak. Az apukám újságíró, ez is hatással volt a saját választásomra. A szüleim végzettségük szerint mindketten pedagógusok.

9. Gyerekkorodban is jelen volt a hit?

Az apukám nagyon-nagyon elkötelezett katolikus családban nőtt fel, de ő már nem ragaszkodott ah­hoz, hogy mi gyakorló vallásos család legyünk. Ennek ellenére mindannyiunknak voltak fellángolásaink a test­véreimmel, amikor ez jobban érdekelt minket. Amikor a legkisebb húgom éppen abban a korszakban volt, hogy nagyon érdekelte Jézus, és mindig kérte, hogy olvassuk a gyerekbibliát, egyik este mi, a három nagyobb testvér, valamin nagyon összevesztünk, talán verekedtünk is.

És akkor jött a kis hároméves, és azt mondta: „Jézus is azt mondta a rómaiknak, hogy szeretet és béke legyen a ház­ban!”. Fogalmam sincs, hogy ezt honnan szedte.

Azt hi­szem, akkor kezdtem érteni, hogy nem az a fontos, hogy hányszor nem voltál misén és mikor gyóntál, mert én na­gyon láttam ezt, a kötelezettségekből álló részét is a vallá­sos életnek. Felszabadító volt, hogy talán lehet ezt kicsit másképp is.

10. Hogy érzed magad Budapesten?

Tizenöt éve lakom itt, a férjem két évvel előbb költözött ide, mint én. Egyszer, amikor meg­látogattam, azt mondta, most megmutatja nekem az igazi Budapestet. Kőbányán felszálltunk a kilences buszra, ami­vel elmentünk a nyolcadik kerületbe. Egy ember elkezdett egy másikkal üvöltözni, hogy „nagyon büdös vagy, szállj le”, és hogy ne legyen olyan büdös, ő rágyújtott, majd ket­ten is elkezdtek cigizni a buszon. Igencsak megijedtem, hogy akkor most ide kell költöznöm. Ehhez képest azért Budapest is hosszú utat járt be, és én is. Élvezzük azt a ren­geteg lehetőséget, amit ez a város kínál, nagyon szeretünk színházba járni például. És soha nem tapasztaltuk azt, amit mondani szoktak, hogy a nagyvárosi élet elidegenedett, mert amikor Kőbányán laktunk, annak is volt egy kis­városi közösségi jellege, és most Kispesten is ezt érzem. Van két tyúkunk, egy városi kertes házunk, paradicsomot termesztünk, és mindig is bicajjal hordtuk mindenhova a gyerekeket. Azt hiszem, azt a vágyunkat, amivel ideköl­töztünk, hogy lehessen városiasan, de fenntarthatóan élni, meg tudtuk valósítani.

 

 

Megosztás