Vásári forgatagból a templom csendjébe

Felvégi Ritával, a Jezsuita Sziget önkéntesével beszélgettünk

„Minden reggel jöttem misére, és ahogy a jezsuita atyákat hallgattam, hála töltött el, hogy itt lehetek. Sajgó Szabolcs atya kísérése mellett szerzetesi ma­gánfogadalmat tettem. Megfogadtam, hogy önkéntesen, ott szolgálok a belvárosi Jezsuita Szigeten, ahol szükség van rám.”

1 Felvégi a vezetékneved, sokan mégis Fischer Ritaként ismernek. Miért?

– Sváb gyökereink miatt édesapámat még Fritz-Fischer Frigyesnek hívták. Ő nagyon tanult ember volt, és amikor a karmesteri diplomáját kapta, magyarosítania kellett a ne­vét, így lettünk Felvégiek. De megszokásból sokan a mai na­pig Fischernek szólítanak.

2 Fiatalon tragédia ért. Hogyan küzdöttél meg a nehézségekkel?

– Tizennégy éves voltam, amikor édesapám fiatalon, ötvenhét éves korában meghalt. Ez nagyon megviselte az egész családot. Nekem nagyon szoros volt vele a kapcsola­tom – például a zeneszeretetemet biztosan tőle örököltem. A halála után édesanyámnak dolgoznia kellett, mi pedig a húgommal állami nevelőotthonba kerültünk. Tizennyolc éves koromra már nagyon ki akartam törni ebből a kol­légiumi közegből, igyekeztem talpra állni, hogy kiköltöz­hessek onnan. Akkor már ismertem a későbbi férjemet, és ő is noszogatott, hogy jöjjek el az otthonból. Mivel jogilag nagykorú voltam, nem tartóztathattak, így hazaköltöztem Zebegénybe, és nem sokkal ezután házasságot kötöttünk.

3 Ilyen fiatalkor után miként vágtál a felnőtt életbe?

– A kollégiumi évek alatt elvégeztem az út-, híd- és vasútépítő technikumot. Az iskola után megszereztem a technikusi minősítést, amivel el tudtam helyezkedni épí­tésztechnikusként. Öt évig magasépítőként dolgoztam a MÁV-nál. Ezután megszületett a fiam, Bálint, így otthagy­tam a munkahelyemet. A férjemmel elkezdtünk vásárokba járni, és végül e köré építettük ki a családi vállalkozásunkat.

4 Nyíltak számotokra távlatok ebben a szak­mában? Milyen volt a „piacos élet”?

– Filmnyomó kisiparosként kezdtük, ami azt jelen­ti, hogy pólókra csináltunk mintákat, és azzal jártuk a vá­sárokat. Megfordultunk Esztergomban, Vácott és a kör­nyékbeli falvakban. Később elkezdtünk kézimunkát és ruhát is árulni. Ez a nyolcvanas években volt, amikor vi­rágzottak a butikok. Emlékszem például, hogy ekkoriban látogatott Magyarországra Kabir Bedi indiai színész, aki a Sandokan című film miatt nagy sztár volt. Mi megláttuk ebben a fantáziát, és készítettünk sandokanos pólókat. Az évek során egyre bővült a kínálatunk és a helyek száma, ahol árultunk. Például sikerült kijárnom, hogy a legelső hazai Forma-1 versenyen is árulhassunk. Végül nagyke­reskedő-szerűen elkezdtem körbejárni a Balaton környéki butikokat, és nekik eladni a pólóinkat.

5 Összefért a vásározó és a családi élet?

– Nagyon sokat tudtam foglalkozni Bálinttal, nekem ő volt az első. Ugyan reggel meg kellett kérnem vala­kit, hogy vigye el suliba, hiszen a piac hajnalban nyitott, de délután egy-kettő körül már otthon voltunk, és tudtam érte menni az iskolába.

_____________________________

Az árubeszerző körútjaimra sokszor el­vittem magammal, de ez neki kaland volt. Ahogy az is, hogy ötéves korától minden nyarat a Balatonnál tölthetett velünk. Ő is nagyon szerette a vásárokat, voltak barátai, hiszen sok kolléga szintén hozta a gyerekét. Amikor kora délután véget ért a piac, elmentünk egy ebédlőbe, jót ettünk, utána pedig irány a strand.

_____________________________

Egy gyereknek ez nem trauma, hanem cso­dás nyári elfoglaltság. Emellett mehetett, ahova szeretett volna, hatévesen már megtanulta, hogyan kell villamosoz­ni, buszozni, és iskola után szakkörökre járt a barátaival, nyáron pedig tenisz-, vitorlás- meg úszótáborba ment.

6 A kilencvenes évek végén viszont már Kana­dában találunk titeket. Mi történt?

– A rendszerváltáskor megnyíltak a határok, a piacokat pedig elárasztotta az olcsó kínai áru. Hiába feslett le egy ilyen póló két mosás után az emberről, töredékébe került, mint a mi termékeink. Ilyen konkurenciával nem tudtak mit kez­deni a butikosok. 1994-ben már láttam, hogy minden kezd összedőlni körülöttünk, a forgalmunk visszaesett. Volt egy ismerősünk, aki Kanadában élt, de minden nyáron két-há­rom hetet nálunk lakott. Ő mondta, hogy látja, mennyit dol­gozunk, és szerinte megpróbálhatnánk ezt Kanadában, a segítségét is felajánlotta. Ekkor elmentem a kanadai nagy­követségre, és elkezdtem intézni, hogy minden hivatalosan történjen. Eladtuk az ingatlanjainkat, a megmaradt árukész­letünket, a felszereléseinket, és Torontóba költöztünk.

7 Hogy vetettétek meg a lábatokat egy idegen országban?

– Vásároltunk egy boltot, a Mézes Mackót, ami szem­ben volt a magyar Szent Erzsébet plébániával, emiatt renge­tegen jártak hozzánk az ottani közösségből. Gyakran tőlünk rendelték a cateringet a plébániai rendezvényekre. Mi magyar termékeket árultunk, és bár delikátesz voltunk, a hazai ételek mellett elkezdtünk egyéb termékeket is felvenni a kínálatba, így lehetett például A Szív újságot is megvenni nálunk.

8 Korábban nem voltál vallásos. Hogyan kerül­tél bele mégis az egyházi közegbe?

– Gyerekkoromban jártam ministrálni, a családom gyakorló katolikus volt. Szerettem is az oltárnál szolgálni, és éreztem a Jóisten szeretetét. Aztán a későbbi nehézségek során elmaradoztam a templomból, megszűnt a kapcsola­tom az egyházi élettel. A fiam viszont már kisiskolásként elkezdett hittanra és templomba járni, teljesen magától. Kanadában gyakran járt a boltunkba Feigl Rudolf jezsui­ta testvér, akit mindenki csak „brádernek” szólított. Jóban lettem vele és a többi jezsuitával, akik a plébánián dolgoz­tak. 2008-ban Sajgó Szabolcs lett a plébános, akit nagyon megkedveltünk. Pár év múlva zarándoklatot szervezett Európába, a helyi közösség tagjai pedig meggyőztek, hogy tartsak velük. Fatimában rengeteget imádkoztam, és végül Lourdes-ban volt egy nagyon mély istenélményem. Haza­térve elkezdtem rendszeresen templomba járni, és részt vállaltam a plébániai feladatokban.

„Igyekszem a legnagyobb odafigyeléssel teljesíteni a szolgálatom, hogy az tényleg Isten nagyobb di­csőségére válhassék.” (Fotó: Hegedüs Márton)

9 Milyen emlékeid vannak a jezsuitákról?

– Nagyon befogadók és közvetlenek voltak. Megra­gadott, hogy a gyerekeket és a fiatalokat mennyire felkarolják, hivatásuknak tekintik a lelkek mentését, ápo­lását. Ők voltak a motorjai a torontói magyar közösség­nek. Egy találkozási pontot hoztak létre, és aki magyar­ként ott élt, megfordult náluk. Volt például március 15-i ünnepségük is.

10 Most ismét itt élsz, és talán többet vagy a Jézus Szíve-templomban, mint bárme­lyik jezsuita.

– 2012-ben véget ért a házasságom, és két évre rá hazaköl­töztem. Önkéntesként elkezdtem dolgozni a templomban és a Párbeszéd Házában. Minden reggel jöttem misére, és ahogy a jezsuita atyákat hallgattam, hála töltött el, hogy itt lehetek. Sajgó Szabolcs atya kísérése mellett szerzetesi ma­gánfogadalmat tettem. Megfogadtam, hogy önkéntesen, ott szolgálok a belvárosi Jezsuita Szigeten, ahol szükség van rám. Így kerültem a templom könyvesboltjába, ami amolyan portaszolgálatként is működik. Aki betér, az ná­lam kérdezősködik, így nemcsak a könyvek, de a miseidő­pontok, templomi programok, koncertek ügyében is útba tudom igazítani. Apróság, de szeretem friss virággal díszí­teni a templomot. Igyekszem a legnagyobb odafigyeléssel teljesíteni a szolgálatom, hogy az tényleg Isten nagyobb di­csőségére válhassék.


Megosztás