A titok

Szerkesztői bevezető A SZÍV magazin júniusi számához

Vannak ragyogó emberek a környezetünkben, akik példaképek lehetnek számunkra. Igent mondtak a valóságukra, kibontakoztatják Isten adta képes­ségeiket, és használják is azokat, közös ügyek­ben, mások szolgálatára. De sokan vannak, akik az önmegvalósítás kelepcéjébe esnek.

Előfordul, hogy akinek már van egy kis tapasztalata, elkez­di „tanítani” a környezetét, hogyan kell élni ahhoz, hogy minden dolog jól alakuljon. Az internetről öm­lik ránk a külföldi vagy magyar megmondóembe­rek bölcsessége, zanzásított formában is: egy-egy fontosnak ítélt kulcsmondatuk a szövegkörnyezet­ből kiszakítva. Könnyű megismerni a piac vezérelte modern prófétákat, hiszen minden mondanivalójuk egoista. Azt üzenik: „Ha megveszed a könyveimet, vagy drága pénzen eljössz az előadásaimra, az ál­talam vezetett szemináriumokra, akkor elárulom neked a titkot, amivel kezedbe veheted a saját életedet, és több leszel, sikeres leszel, fel tudod építeni magadat.” És sokan – időt és bankkártyát nem kímélve – részt vesznek ezeken a programo­kon, mert keresik az életük értelmét, szomjaznak az igazságra, szeretnének értékesen élni.

_____________________________

Mert keressük az élet értelmét, a szebbet, a többet. A teremtés belénk programozta a folya­matos nyugtalan vágyat arra, hogy keressük az igazat, a békét, az egyensúlyt, magát Istent.

_____________________________

Lo­yolai Szent Ignác nem volt „megmondóember” a saját korában. Teljesen más dinamikák vették körül, népszerűsége nem vásári mutatvány volt, hanem az istenkapcsolatából fakadó hitelessége miatt vonzotta az embereket. Tudta a titkot, a „va­rázsszót”, amiért sok pénzt megadnának korunk motivációs trénerei. Ez a szó a magis.

Szent Ignác ugyan nem használta e kifejezést, de írásaiban nagyon gyakran előfordulnak a kö­vetkező formulák: „Mindent Isten nagyobb di­csőségére.” „Kérem, hogy jobban szeressem és szolgáljam Krisztust”, „hogy egyre mélyebben megismerjem Isten akaratát”. A latin magis szó jelentése: nagyobb, több, az embertársak iránti szándékból nagyobbra, többre törekvés. Ez azt je­lenti, hogy az ember mindig többet akar, és többet akar elérni.

Felmerülhet a kérdés, hogy ez a hozzáállás nem túl ambiciózus, elitista, karrierorientált? A magis szellemisége, az állandó növekedés nem okozhat stresszes életet? Hogyan kell helyesen értelmezni Szent Ignác „varázsszavát”, a magist? Igaz, hogy mi mindent a teljesítmény tükrében, számokban szeretünk mérni, de a magis minőséget jelent: egy nagyobb jó érdekében, szabadon elfogadni egy szolgálatot. Ennek során növekszik az Istennek való odaadottság, az öröm: az életre mondott ige­nünk is. Ehhez gyakran kevesebbet kell teljesíteni, csupán teljesebben kell jelen lenni a helyzetek­ben. Világossá válik, hogy nem mi vagyunk azok, akik a gyarapodást okozzuk az erőfeszítéseinkkel, hanem más az, aki munkálkodik. Az igazi többlet Isten többlete, az ő kegyelme az, amely rajtunk, bennünk és általunk másokban munkálkodik. Is­ten kivezet minket egoizmusunk börtönéből, új tulajdonságokat, képességeket ad nekünk – há­lásan fogadhatjuk el őket. Ezek megtapasztalása az egyik legszebb dolog, amit az élet tartogat szá­munkra.

Megosztás