Behind the scenes

Főszerkesztői bevezető A Szív novemberi számához

Lapunk novemberi száma Budapestről szól, hiszen százötven éve ebben a hónapban egyesült Pest, Buda és Óbuda, így létrejött az a nagyváros, ami jelenleg is az ország központja. Érthető tehát, hogy sok szó esik mostanában Budapest érdemeiről, szépségéről, súlyáról vagy éppen túlsúlyáról az országban.

Mi igyekeztünk olyan témákat válogatni A Szív novem­beri számába, amelyekkel mások a főváros jubileu­ma kapcsán talán kevésbé foglalkoznak. A szerkesz­tőségben azt a munkacímet adtuk e számnak, hogy Budapest behind the scenes. Ehhez kértünk interjút Schwarcz Ádámtól avagy Beton.Hofitól, a város­negyedünkből befutó hiphop előadótól, és nagyon hálásak vagyunk, hogy vállalta a beszélgetést. A ta­lálkozás mélysége mindannyiunkat jól meglepett.

Az interjúra készülve elég sok hiphop számot meghallgattam, és szövegeik alapján próbáltam az irodalmi irányzatok skáláján valahogy elhelyezni őket. Arra jutottam, hogy a rap szövegei a natura­lizmus eddig talán legradikálisabb formáját hozzák, és nagyon komoly társadalomkritikát fogalmaznak meg. Mint ilyenek persze tükröznek is, a részlete­ket azonban a sokszorosára nagyítják. A klipek el­sőre negatív vízióknak tűnhetnek, képileg általában gyengébbek, mint maga a szöveg, a zenei alap pedig szándékosan minimalista. Ha valaki nincs hozzá­szokva a raphez, de veszi a fáradságot, hogy mégis odafigyeljen rá, annak elsőre eléggé lemerevítheti az elméjét, talán a szívét is. Csakhamar rájövünk ugyanis, hogy amivel ez a zene szembesít, az nem lázálom, nem egy jól kidolgozott disztópia a szóra­koztatásunkra; itt a valóságról van szó, a saját való­ságunk legkínosabb burkairól és bugyrairól. A rap klipek által egyenesen a szívbe-lélekbe kapunk egy dózist az elviselhetetlenből, a mélyben, a sötétben hagyott dolgainkból, a peremre szorult nyomor­negyedek világából, a saját belső nyomorunkból is. Ezek a számok visszavisznek bennünket a szociális és morális zéró vonalra, sőt még az alá is.

Schwarcz Ádám mondanivalójában nem minden­napi mélységek nyílnak meg, ami olvasóink közül lehet, hogy többeket meg fog lepni már a címlapinterjú olvasása közben is. Itt nincs semmi pongy­olaság és kertelés, hanem a hiphopra egyébként is jellemző pallérozatlan őszinteség. Lesznek tehát, akiket meglep ez a beszélgetés, és biztosan bőven akadnak majd, akiket kimondottan megnyer a mon­danivaló és a hangvétel is.

A könnyűzenében a hiphop eddig sosem volt a fősodor, ám mostanra mintha változás állt vol­na be ezen a téren. Hogy mi ennek az oka? Mintha egy ideje történne valami ebben a világban, aminek széleskörű és mélyreható következményei, úgy lát­szik, mostanában érnek össze. Mintha valami nagy társadalmi és erkölcsi összeroppanás készülne, és ennek kizárt, hogy ne lennének politikai kockáza­tai is. Ma már nem kérdés, hogy akarunk-e szem­besülni azokkal a globális krízisekkel, amelyek mindannyiunkat fenyegetnek, sőt nyomasztanak. Ott érezzük a súlyát a nyakunkon, a szívünkben, a gyomrunkban, az álmainkban vagy épp az álmat­lanságunkban. A hiphop évek óta kíméletlenül teszi szóvá ennek az átfogó krízisnek a különböző meg­nyilvánulási formáit, és szinte az arcunkba tolja az ebből származó mély frusztráltságot − és ha job­ban odafigyelünk, talán észrevesszük, hogy némi reményt is.

Nyitókép: Dreamstime


Megosztás