Járványos felismerések?

Ízelítő az Embertárs 2022/1. számának tartalmából

Az Embertárs című ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat legfrissebb, 2022/1. számának tanulmányai a pandémia által okozott szélsőséges élethelyzetekre és kérdésekre keresnek válaszokat.

Ízelítő a tartalomból:

„A koronavírus-világjárvány sok szempontból ráirányította figyelmünket az emberi lét határaira. Saját életünk alakítása során külső és belső határokkal találkozunk, mozgás- és utazási szabadságunk korlátozásával, és saját tudásunk korlátaiba is beleütközünk. A koronavírus-válság megkérdőjelezte mind a gazdasági és technikai fejlődés határtalanságát, mind az egészség és jólét korlátlannak vélt növekedését. Egy határhelyzet kihívását éljük meg: az egészségen túl világszerte szembesülünk a betegséggel, az életen túl a halállal, az értelmen túl az értelmetlenséggel” – írja tanulmányában Nikolett Móricz.

„Fontos, hogy legyenek körülöttünk olyan emberek, akikbe kapaszkodhatunk: rokonok, barátok, ismerősök. Megváltani nem tudjuk egymást, de egy picit mindenki tud tenni a másikért, és a sok pici együtt már nagy lehet – ezt soha ne felejtsük el. Amikor valaki azért nem mer a másik embernek segíteni, mert attól fél, hogy túl nagy batyut venne vele a hátára, mondjuk neki azt: »Segíts csak egy picit!« És ugyanez érvényes azokra is, akik gyámolításra szorulnak.” – ajánlja a vele készült beszélgetésben Purebl György.

Váradi Eszter pedig azt kísérli meg áttekinteni, „hol tartottunk a pandémia előtt a digitális világhoz való viszonyulásunkban, majd a járvány időszaka hogyan változtatta meg az életünket, elsősorban a kisiskolás korú gyermekeket nevelő családok szempontjából. Mennyire sikerült félretenni az aggodalmainkat, és vajon mennyire sikerült kontrollálni a gyermekek internethasználatát ebben az időszakban? Mennyire változtatta meg az online világ térfoglalása az otthonokban a családok életét?”

Az Embertárs című negyedéves, szaklektorált ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat 2003-as indulása óta abban nyújt segítséget olvasóinak, hogy bajok közt, szenvedésben vagy épp a bontakozó élet jeles fordulóin egyre felkészültebben állhassanak a rájuk bízott emberek mellett. A 2015 óta a Jezsuita Kiadó gondozásában megjelenő, a Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet munkatársai által társszerkesztett folyóirat hivatása az úgynevezett segítőszakmák különféle területein dolgozók elméleti és gyakorlati tudásának megosztása, nyilvános fórum biztosítása a különböző lelkigondozói, illetve mentálhigiénés műhelyek párbeszéde számára, valamint emberek, ügyek, ötletek, cselekvési modellek egymáshoz közelítése, ismertebbé tétele. A folyóiratot ugyanakkor mindazoknak ajánljuk, akik életükben akár csak egyszer is megtapasztalták az emberi segítés Isten adta gyógyító erejét. Ami a 2022-es évfolyam további témáit illeti, szeptemberben jelenik meg pedagógiai tematikájú 2. számunk, októberre várható a 3. szám a mentálhigiéné különböző színtereiről szóló gyakorlati fókuszú írásokkal, s decemberben lát napvilágot az idősügy kérdéseivel foglalkozó 4. lapszámunk.

A folyóirat aktuális és régebbi tematikus lapszámai 980 Ft-os áron vásárolhatók meg a Jezsuita Kiadó webboltjában. Ha az Ön számára is fontos az Embertárs egyedi küldetése, és segítői hivatása vagy életvezetése szempontjából haszonnal tudja forgatni, kérjük, fizessen elő kedvezményes áron, mindössze évi 3560 Ft-ért a lapra, ezzel is támogatva a 20. évfolyamába lépett folyóirat fennmaradását!

 

Megosztás