Nagyböjti-húsvéti készülődés az egész családnak

Már rendelhető Dyekiss Virág új könyve

Megjelent az A mi húsvéti bárányunk, az alábbiakban a kötet előszavát idézzük.

Három nagy pillérre épül minden évünk, három olyan ünnepre, amelyek együttesen hitünk teljességét foglalják magukba. Karácsonykor, a megtestesülés ünnepén hálás szívvel dicsőítjük Istent, hogy emberré lett értünk. Húsvétkor a Megváltó kereszthalálát és feltámadását ünnepeljük, ujjongunk, hogy életünknek van célja és reménye. Pünkösd ünnepe a Szentlélek, a harmadik isteni személy eljövetelét köszönti, és bevon minket abba a személyes kötelékbe, amellyel a Szentlélek Isten vezeti a hozzá tartozókat a történelem folyamán, mind a mai napig. Mindhárom nagy ünnepünket készületi idő előzi meg: az advent, a nagyböjt, pünkösd előtt pedig a húsvéti idő és a tíznapos külön pünkösdi készület. Az advent megünneplésének gazdag ötlettára van, szinte már elborít minket a sok lehetőség a készületre, ebben segít eligazodni a jelen sorozat Árad a fény című első kötete. A nagyböjti idő negyven napját (nem is beszélve a húsvéti-pünkösdi örvendezés ötven napjáról) azonban nem övezi ilyen gazdag kereskedelmi és lelkiségi túlkínálat, ami kellemes, hiszen nem kerülünk a bőség zavarába, elmarad a feszélyező kötelességtudat, de egyben kihívást is jelent, mert így magunknak kell felfedeznünk azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével családi körben is megélhetővé tehetjük ezeket a kitüntetett napokat.

A nagyböjt hosszú rákészülő ideje, a húsvét megrendítően fájdalmas valósága és felfoghatatlanul csodálatos kiteljesedése a gyerekeket is nagyon megérinti. Szülőként fontos feladatunk, hogy hitünk titkaiba apránként beengedjük az új nemzedéket, figyelve arra, hogy mindegyikük a saját életkorának megfelelő módon ismerkedjen az eseményekkel. Ugyanakkor át- meg átszövi húsvétunkat a tavaszünnep-jellegű hagyomány is, csokinyuszik és -csibék lepik el a boltokat, hétfőn sokan várják örömmel vagy titkolt aggodalommal a locsolókat, és talán jó néhány kislány akad még, aki szebbnél szebb hímes tojásokat festeget. Megfontolandó, hogy ezt hogyan tudjuk elválasztani megváltásunk ünnepétől. Lehet-e kapcsolat a feltámadás és a csokoládétojások között?

Ebben a könyvben a nagyböjt első napjától a húsvét nyolcadáig tartó időszakra találhatunk családosan vagy akár egyénileg is megvalósítható ötleteket a lelki készülettől a sokszínű kreatív ráhangolódáson át a főzési vagy takarítási tippekig, mind a régi hagyományokból, mind pedig újszerű szokásokból merítve. A családi rituálék, évről évre visszatérő közös élmények biztos alapot adnak a felnövekvő gyereknek, és ez igaz a mindennapok apró szokásaira és a nagy ünnepek készületet és befektetést igénylő hagyományaira is. Merjünk beemelni akár új elemeket is, hogy az ünnepünk azt fejezze ki, amit át szeretnénk élni, és tovább szeretnénk adni.

Életünk legnagyobb öröme és lehetősége, hogy Jézus végigélte értünk az emberi életet, annak minden örömével, minden hétköznapi szürkeségével és minden fájdalmával együtt, tanított, gyógyított, imádkozott, és végül meghalt, hogy megmutassa, életünk minden pillanatában mennyire szeret minket az Isten. Elvette a bűneinket, hogy életünk középpontjába a hit, a remény és a szeretet kerülhessen, és kibékített minket Istennel. Többé nem kell riadtan elbújnunk, ha Ő közelít hozzánk, elhihetjük végre, amit oly régóta üzen nekünk az Úr, hogy ő szeret és gyermekének, testvérének, barátjának, közeli szerettének tekint.

A húsvétra való rákészülés közelebb visz minket ehhez a belső bizonyossághoz, melyet a feltámadás öröme még inkább elmélyít. Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy gyermekekkel ünnepelhetjük ezt az időszakot, engedjük őket Jézushoz. Hadd éljék át ezt a csodálatos utat, melyet az ébredő természet ezernyi szépsége szegélyez, hogy ezek az élmények összekapcsolódva életre szóló alapot adjanak a gyermek fejlődő hitének. Így el fog jutni a kisgyermeki hit naiv természetességéből a kamasz válaszkeresésén át a felnőtt hitből fakadó személyes, egyedi és titkos kapcsolódásig, mely új meg új közös élményeket ígér. Imádkozom azért, hogy minden kedves olvasónk szívében felragyogjon a húsvéti fény.

Megosztás