Szekularizálódó muszlimok

Válságban az iszlám?

Michael Blume német kutató Válságban az iszlám című könyve szerint a nyugat-európai muszlimok körében a szekularizáció még a keresztényekénél is erőteljesebb lehet.

Több prognózis vetíti előre az iszlám gyors terjedését a nyugati világban, azonban egyik sem számol egy viszonylag új jelenséggel: a muszlimok mind tömegesebb elfordulásával vallási hagyományuktól. Mivel a muszlimokat főleg származásuk alapján tartják számon, és az iszlámban nincs a kereszténységre jellemző olyan tudatos beavatás, mint a keresztelő, a statisztikákban mindenki automatikusan Mohamed próféta követőjeként jelenik meg, ha muszlim felmenőktől származik.

A vallási felmérések a muzulmánok esetében rendszerint nem veszik figyelembe, hogy származása alapján muzulmánnak vélt sok fiatal egyáltalán nem jár imahelyekre, nem tartja be a vallási szokásokat, sőt egyre nagyobb azok száma is, akik kifejezetten hátat fordítanak a muszlim vallási hagyományoknak, vagy esetleg tagadják is vallási gyökereiket.

Michael Blume német kutató Islam in der Krise [Válságban az iszlám] című könyve szerint a nyugat-európai muszlimok körében a szekularizáció még a keresztényekénél is erőteljesebb lehet. Az ezzel kapcsolatos kutatás azt is valószínűsíti, hogy a „muszlimnak született” fiatalok elfordulása az iszlámtól nemcsak a nyugati világban figyelhető meg, hanem a Közel-Keleten is, ám ott sokkal kevesebben merik felvállalni. Új jelenség az is, hogy bár aránylag kis számban, egyre több muzulmán kereszténységre való áttéréséről érkezik hír, ez azonban csak Nyugaton fordul elő. Muszlim többségű környezetben az iszlám vallás feladása a családból való teljes kitagadással, egyes esetekben akár halálbüntetéssel is járhat.

(Fotó: Pixabay)

És ezt olvasta?
Patsch Ferenc SJ: Modernizálható-e az iszlám?

 

Megosztás