Mit akarok elérni, amíg élek?

Beszélgetés Csikós Dóra mentálhigiénés szakemberrel

Hogyan lesz valakiből hospice-specialista? Csikós Dóra mentálhigiénés szakemberrel beszélget­tünk személyes útjáról, a gyász feldolgozásáról és a digitális hagyaték fontosságáról. Részlet a Szív magazin novemberi számában megjelent cikkből.

Hogyan került kapcsolatba a hos­pice­szal?

– Amikor a gyerekek kicsik voltak, és visszamentem dolgozni, nagyon nem találtam a helyem az online marke­tinges világban, mert úgy voltam vele, hogy beadom a gyerekeket oviba, böl­csibe, én meg eljövök ide – mit is csi­nálni? Úgy gondoltam, ha a gyerek­neveléssel megvagyok, akkor legyen értelme annak a munkának, amit csi­nálok. Ebben nagyon támogatott a fér­jem is. Volt egy kolléganőm, akinek a gyerekei az enyémekkel egyidősek voltak, és a kislánya daganatos beteg lett, aztán később meg is halt ebben a betegségben. Az anyukájával tartot­tuk a kapcsolatot, elég sokat voltam mellettük én is, mások is a munka­helyről, és nála láttam, hogy nagyon őszintén megküzdött ezzel a szituáci­óval. Amikor jött valami, azt megküz­désre átvette magának, és nem söpörte a szőnyeg alá, még a kislány előtt sem. Tőle láttam azt a példát, ami gyerek­koromban, otthon nem volt meg, mert nálunk a halál tabu volt.

Gyerekként mi volt az a konkrét élménye, amikor azt élte meg a csa­ládban, hogy a halál tabu?

– Nyolc-tíz éves lehettem, amikor meghalt az anyukám apukája, akit na­gyon szerettem, mert időnként vigyá­zott rám, és nagyon nyugodt ember volt, nagyon jó volt vele időt tölteni. De tudtam, hogy beteg. Egyszer hal­lottam, hogy jön hozzánk a nálam idő­sebb unokatesóm sírva, hogy meghalt a nagypapa, a szüleim viszont nekem ezt nem mondták meg, csak a temetés után. Tehát volt ez az élmény, hogy hal­lom, hogy ők sírnak meg szomorkod­nak, én meg bent játszok a szobában, és valahogy nem állt össze a kép. Olyan kegyetlennek éreztem magam. Meg­halt a nagypapa, de hát az akkor most mit jelent? Ha egy gyereknek nem mondják meg, hogy meghalt valaki, és hogy az mit jelent, ha nem látja, vagy nem kerül szóba egy bogár, egy állat, egy virág halála kapcsán, hogy mit je­lent az, hogy az nem létezik itt tovább velünk, akkor egyszerűen nem tudja összerakni a képet.

Én is sok olyat látok, hogy a szü­lők nem viszik el a gyerekeket a nagy­szüleik temetésére, mintha ezzel a ha­lált ki lehetne iktatni.

– Igen, puszta jóindulatból. Közben meg értik ők. Amikor meghalt a ba­rátnőm gyereke, én is utánaolvastam, hogy hogy mondjam el ezt a gyereke­imnek, és valahogy nagyon egyszerű és természetes válaszokat találtam. Azt mondtam nekik, hogy a halál annyit je­lent, hogy most már nem tudunk vele találkozni, és nem tudunk vele úgy be­szélgetni és játszani, ahogy eddig, de én abban hiszek, hogy a lelke létezik, és beszélhetünk hozzá, még ha nem is kapunk választ. Akkor a fiam rögtön szaladt, és elkezdett az égnek beszélni. A lányom lassabban reagált, praktiku­sabban közelítette meg, hogy a kislány szülei most biztos szomorúak. Szép volt látni, hogy kétféle gyerek két tel­jesen különböző módon dolgozza fel ugyanazt a traumát.

Érezte azt, hogy a sors furcsa finto­ra, hogy a hospice-os munkája során megtanultakat idejekorán kellett a köz­vetlen családjában alkalmaznia?

– Azt sokszor megkapom, hogy azért foglalkozom ezzel, mert meghalt a fér­jem. Olyankor magyarázkodnom kell, hogy nem, mert előbb volt ez a téma. Van egy barátom, aki azt mondja, ez az én életem fókuszpontja, valami, ami kiviláglik az itteni életemből. Nekem az volt inkább ez a szembesülés, hogy jártam a Hospice Házba daganatos be­tegekhez, aztán az én fiam is rákos lett hatévesen. Ültem az intenzív osztá­lyon, és az járt a fejemben, hogy mi­lyen szerencsés vagyok, hogy most itt tudok ülni, és nem vagyok kétségbe­esve attól, hogy lógnak ki belőle dol­gok, és jönnek az orvosok, akik min­denfélét csinálnak vele. De pont ezért valahogy olyan is volt, mintha engem is másképp kezeltek volna, hagyták, hogy ott maradjak vele, bármit is csináltak. A hospice felkészített erre a jelenlétre, persze mindezzel együtt baromi nehéz volt, de szerencsére gyorsan túlestünk azon a betegségen, mert korán elcsíp­ték. De a mai napig úgy érzem, hogy én előtte a hospice házban, a betegek és az ápolók mellett már nagyon sokat tanultam, és emiatt nagyon jól tudtam együttműködni.

Hogyan indult az Életvégi Terve­zés Alapítvány?

– 2013 őszén a Magyar Hospice Alapítványnál elvégeztem a hospice önkéntes képzést, aztán Singer Mag­dinál a gyászcsoportvezető-képzést. Ezeken a helyeken önkéntes segítőket képeznek. Utána jelentkeztem a Sem­melweis Egyetem mentálhigiénés szakképzésére. Az első képzés során a Hospice Házban találkoztam az ala­pítókkal. Itt már tudatosan gyűjtöttem magam köré azokat a lelkes embere­ket, akik velem együtt úgy gondol­ták, hogy a halál tabujával szemben jó dolog, ha a gyakorlati oldaláról be­szélünk. Igazából először csak az volt meg, hogy legyen egy információs bá­zis, kezdjünk el ismereteket terjeszte­ni, úgy, hogy közben mi is kitanuljuk ezt. Minden témához megkerestünk egy-egy szakértőt, például jogászt, in­tenzíves orvost, pszichológust és ke­gyeleti szakembert. 2014-ben elmen­tünk a Hospice Kongresszusra, ott egy plakáton már be is mutattuk a projek­tet, és elhatároztuk, hogy az alapítvá­nyi forma lesz a legalkalmasabb min­dennek a működtetésére. Fontosnak tartottuk, hogy olyan információkat gyűjtsünk össze, amik az élet végén fölmerülnek, és az embereknek fo­galmuk nincs róluk, viszont ha tud­nának ezekről, az segítene az életvégi életminőségüket emelni, akár a hal­doklóét, akár az itt maradóét. Nagyon nem mindegy, hogy hal meg valaki, és mi marad utána. Ha látnak egy vég­rendeletmintát, ha csak tisztában van­nak vele, hogy mi a törvényes öröklés módja az ő esetükben, vagy akár csak a temetésről lehet beszélni pár szót, azzal rengeteget lehet segíteni a csa­ládtagoknak.

[…]

A cikk teljes terjedelmében A SZÍV Jezsuita Magazin 2021. novemberi számában jelent meg. Ide kattintva belelapozhat, megvásárolhatja, vagy akár elő is fizethet a lapra!

Fotók: Orbán Gellért

Megosztás