Tornya Erika RSCJ

A titok

Vannak ragyogó emberek a környezetünkben, akik példaképek lehetnek számunkra. Igent mondtak a valóságukra, kibontakoztatják Isten adta képes­ségeiket, és használják is azokat, közös ügyek­ben, mások szolgálatára. De sokan vannak, akik az önmegvalósítás kelepcéjébe esnek. Előfordul, hogy akinek már van egy kis tapasztalata, elkez­di „tanítani” a környezetét, hogyan kell élni ahhoz, hogy minden dolog jól alakuljon. Az internetről öm­lik ránk a külföldi vagy magyar megmondóembe­rek bölcsessége, zanzásított formában is: egy-egy fontosnak ítélt kulcsmondatuk a szövegkörnyezet­ből kiszakítva. Könnyű megismerni a piac vezérelte modern prófétákat, hiszen minden mondanivalójuk egoista. Azt üzenik: „Ha megveszed a könyveimet, vagy drága pénzen eljössz az előadásaimra, az ál­talam vezetett szemináriumokra, akkor elárulom neked a titkot, amivel kezedbe veheted a saját életedet, és több leszel, sikeres leszel, fel tudod építeni magadat.” És sokan – időt és bankkártyát nem kímélve – részt vesznek ezeken a programo­kon, mert keresik az életük értelmét, szomjaznak az igazságra, szeretnének értékesen élni.

_____________________________

Mert keressük az élet értelmét, a szebbet, a többet. A teremtés belénk programozta a folya­matos nyugtalan vágyat arra, hogy keressük az igazat, a békét, az egyensúlyt, magát Istent.

_____________________________

Lo­yolai Szent Ignác nem volt „megmondóember” a saját korában. Teljesen más dinamikák vették körül, népszerűsége nem vásári mutatvány volt, hanem az istenkapcsolatából fakadó hitelessége miatt vonzotta az embereket. Tudta a titkot, a „va­rázsszót”, amiért sok pénzt megadnának korunk motivációs trénerei. Ez a szó a magis.

Szent Ignác ugyan nem használta e kifejezést, de írásaiban nagyon gyakran előfordulnak a kö­vetkező formulák: „Mindent Isten nagyobb di­csőségére.” „Kérem, hogy jobban szeressem és szolgáljam Krisztust”, „hogy egyre mélyebben megismerjem Isten akaratát”. A latin magis szó jelentése: nagyobb, több, az embertársak iránti szándékból nagyobbra, többre törekvés. Ez azt je­lenti, hogy az ember mindig többet akar, és többet akar elérni.

Felmerülhet a kérdés, hogy ez a hozzáállás nem túl ambiciózus, elitista, karrierorientált? A magis szellemisége, az állandó növekedés nem okozhat stresszes életet? Hogyan kell helyesen értelmezni Szent Ignác „varázsszavát”, a magist? Igaz, hogy mi mindent a teljesítmény tükrében, számokban szeretünk mérni, de a magis minőséget jelent: egy nagyobb jó érdekében, szabadon elfogadni egy szolgálatot. Ennek során növekszik az Istennek való odaadottság, az öröm: az életre mondott ige­nünk is. Ehhez gyakran kevesebbet kell teljesíteni, csupán teljesebben kell jelen lenni a helyzetek­ben. Világossá válik, hogy nem mi vagyunk azok, akik a gyarapodást okozzuk az erőfeszítéseinkkel, hanem más az, aki munkálkodik. Az igazi többlet Isten többlete, az ő kegyelme az, amely rajtunk, bennünk és általunk másokban munkálkodik. Is­ten kivezet minket egoizmusunk börtönéből, új tulajdonságokat, képességeket ad nekünk – há­lásan fogadhatjuk el őket. Ezek megtapasztalása az egyik legszebb dolog, amit az élet tartogat szá­munkra.

Gajdó Ágnes

A magyar Il Gesù

Ha a jezsuita rend római, Jézus nevét viselő főtemplomát szokás a barokk első kiemelkedő alko­tásaként emlegetni, akkor méltán hasonlíthatjuk hozzá a Győr főterén álló, jezsuiták által emelt Loyolai Szent Ignác- – ma már bencés – templomot, Magyarország legelső itáliai barokk stílusú szakrális épületét.

Bővebben „A magyar Il Gesù” »

Major Szabolcs

A mosoly nem kerül semmibe

A D.O.C. borbár egyik asztalánál ücsörögve, a pincérekkel beszélgetve vár bennünket. Minden belépőnek hatalmas mosollyal, hangosan köszön. Ahogy bemutatkozunk, azonnal kávéval kínál, pedig nem fizető vendégként érkeztünk. Érződik, hogy született vendéglátós. Milyen mentalitást hozott magával Olaszországból? Mi segített neki beilleszkedni egy idegen országban? Milyen emlékeket őriz a jezsuitákról? Ezekről is beszélgettünk a sikeres étterem-tulajdonossal és egy­kori televíziós műsorvezetővel.

Bővebben „A mosoly nem kerül semmibe” »

Tornya Erika RSCJ

Egy kicsit olasz

Néhány napja vonaton ültem, és a harsogó, üde tavaszi tájban gyönyörködtem, amikor megütöt­te a fülemet egy fiatal társaság beszélgetése. Többen utaztak együtt, és a szerelmi életükről meséltek egymásnak, főleg arról, hogy milyen ne­héz ismerkedniük, mert egész nap dolgoznak, és a munkahelyen szerelembe esni nem tanácsos. Ezek után a közelgő pápalátogatásra terelődött a szó.

Bővebben „Egy kicsit olasz” »

Koronkai Zoltán SJ

Megérteni Ferenc pápát

A Ferenc pápáról szóló könyvek sorából kiemelkedik a Perugiai Egyetem tanárának, Massimo Borghesinek a The Mind of Pope Francis – Jorge Maria Bergoglio’s Intellectual Journey [Ferenc pápa szellemisége – Jorge Mario Bergoglio intellektuális útja] című kötete, amely a jezsuita pápa életútját abból a szempontból tekinti át, hogy kik és miképp formálták gondolkodását. Főleg e mű alapján szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban néhány fontos szempontot, amely a pápalátogatás küszöbén segíthet bennünket, hogy jobban megértsük Ferenc pápa személyét és péteri szolgálatát. 

Bővebben „Megérteni Ferenc pápát” »

Tornya Erika RSCJ

„Ha Isten is akarja”

Pierre Clermidy SJ tavaly ősszel Marseille-től Budapestig kerékpározott, és azóta is a Jezsuita Kiadó közvetlen szomszédjában lakik. A jezsuita létről, teremtésvédelemről és szabadidőről is beszélget­tünk vele, s azt is elárulta, mi jellemzi jól a magyarokat.

Bővebben „„Ha Isten is akarja”” »