Sokszor nem értem, de nagyon szeretem

Beszélgetés Andrzej Kosteckivel, a magyarországi domonkos rend tartományi vikáriusával

Huszonöt éve szolgál Magyarországon, jelenleg egy aprócska szentendrei közösség tagja. Azt mondja, bár a magyarországi domonkos rend az utóbbi évtizedekben folyamatosan válto­zott, eredeti küldetésük – az evangélium széles körben való hirdetése – a kezdetek óta ugyan­az. Szerzetesi közösségéről, a lengyelek és magyarok közti kapcsolódásokról, valamint iroda­lomról és gasztronómiáról is beszélgettünk.

1 „Lengyel, magyar – két jóbarát”, tartja a mondás. Ön szerint különbözik vagy in­kább hasonlít a két nép?

Sok az egyezés a történetükben. Üldöztek, támadtak min­ket, országainkat részekre szakították, valószínűleg ezért volt könnyebb megérteni és támogatni egymást a nehéz időkben. Mi, szlávok azonban spontánabbak vagyunk, és több ener­giával, optimizmussal viszonyulunk a világ problémáihoz.

2 Milyennek lát minket, magyarokat?

A magyarokban megvan a „nagy magyar alföld” szo­morúsága, valahogy pesszimistábbak itt az emberek. Ugyanakkor nyitottak és barátságosak, és rendkívül segí­tőkészek is – egyszer valaki elmagyarázta nekem, hogyan juthatok el egy könyvesboltba, amit ő maga sem ismert…

3 Miért lett épp domonkos szerzetes?

A városban, ahol születtem, több szerzetesközösség is működött, ám a domonkosoknál mélyült el iga­zán a hitem. Láttam, hogyan élnek, és mit csinálnak a rend tagjai, és nagyon tetszett, ahogyan „mindenkinek és min­den módon” hirdették az evangéliumot.

Az útkeresésem utolsó szakaszát a domonkosok által tar­tott egyetemi lelkigyakorlatok jelentették, ezek hatására lép­tem be végül a rendbe. A domonkosokban a mai napig azt szeretem a legjobban, hogy semmilyen séma nem korlá­toz – a legfontosabb a másik ember, akinek továbbadod az evangéliumot. Ez a mi karizmánk és apostoli küldetésünk.

4 Hogyan változott a magyar domonkosok helyzete, amióta Magyarországra érkezett?

A rend az érkezésem után alakult újjá Magyar­országon. Korábban több testvér titokban lépett be, és közben évekig dolgozott egyházmegyei papként. Akko­riban többen érkeztünk külföldről, hogy segítsük a ma­gyarországi testvéreket a tartomány megújulásában. Az elmúlt évek során sok minden megváltozott: az idősebb testvérek meghaltak, a fiatalok megöregedtek, és ma már egyre kevesebben választják a szerzetesi hivatást. Mind­ez komoly döntésekre kényszerít bennünket, hiszen a vi­lág folyamatosan változik, és ezt a domonkos rendnek is követnie kell. Egyedül a küldetésünk maradt változatlan a kezdetek óta – és ez az, ami miatt még ma is szerze­tes vagyok.

5 Van-e esetleg olyan helyi sajátosság, amiben a magyar domonkosok különböznek más országbeli társaiktól?

Szentendrén, ahol élek, már nincs igazi kolostorunk, csak a tartományi vikárius hivatala működik itt, ezt a tisztsé­get pár éve én töltöm be. Mindez jól mutatja a domonko­sok magyarországi helyzetét: kevesen vagyunk, és inkább kis közösségekben élünk, míg Lengyelországban százhúsz testvérrel laktam egy kolostorban. Az igények is mások itt, mint Lengyelországban: Magyarországon több a lelki­pásztori, ám kevesebb a tudományos és egyetemi munka. Az emberek, akikkel kapcsolatba kerülünk, gyakran nem keresztények. Az egyik nyáron elmentem táborozni egye­temistákkal, és kiderült, hogy a résztvevők fele meg sincs keresztelve. Egészen más szintről indulunk tehát…

6 A domonkos rend Tanítvány című folyó­iratának a szerkesztője. A lapban a szépirodalom is helyet kap, de szerkesztett már antológiát is. Van kedvenc magyar szerzője?

Az első találkozásom a magyar irodalommal Molnár Fe­renc A Pál utcai fiúk című művén keresztül történt, amit kötelező olvasmányként adtak fel Lengyelországban az általános iskolában. Ezt a művet olvastam el teljes egészé­ben magyar nyelven, és ma is szívesen visszatérek hozzá. A kedvenc magyar íróm Márai Sándor – Lengyelország­ban nagyon népszerű, közel harminc könyvét fordították le lengyelre. Szeretem Vámos Miklós és Tolvaly Ferenc írásait is, de szívesen olvasok Esterházyt, Nádas Pétert, Lackfi Jánost, valamint – sokszor nem értem, de nagyon szeretem – Grecsó Krisztián műveit.

7 Melyik lengyel szerzőt ajánlaná nekünk, magyaroknak?

Sienkiewiczet és Miłoszt szinte mindenki ismeri. Az a benyomásom, hogy a magyarok következetesebbek a kortárs lengyel irodalom fordításában. A jó szerzők, pél­dául Tokarczuk, Kapuściński, Stasiuk művei közül nagyon sokat lefordítottak már, ugyanakkor Jakub Małeckitől még nagyon várnék magyar fordítást. Szűkebb „szakterületem­ről”, vagyis a filozófiai írások közül Józef Tischnert és Le­szek Kołakowskit ajánlom magyarul.

8 Van-e olyan tradicionális lengyel étel, amit megismertetett a magyar rendtársakkal? És esetleg olyan fogás, ami hiányzik önnek Magyarországon?

A lengyel konyha sokban hasonlít a magyarhoz, szeretjük a húst, a káposztát… Szentendrén és Debrecenben a halász­lé mellett barscsot és pirogot is kínáltunk a testvéreinknek karácsonykor. Szeretem a magyar konyhát, de a pirog az igazi kedvencem…

9 A hegymászás a szenvedélye. Melyik a leg­magasabb pont, amire feljutott? És hogy áll a mi kevésbé magas hegyeinkkel?

Inkább hegyi turizmusnak, mint hegymászásnak nevez­ném. A hegyekben van valami varázslatos és spirituális számomra. Az álmom egy himalájai kirándulás – jártam már ott, de túrázásra akkor nem volt lehetőség. Az Alpok­ban és a Pireneusokban is bejártam néhány utat, de legin­kább a Tátránkat szeretem, ott érzem magam otthon. Ma­gyarországon valószínűleg az összes hegyet megmásztam, de leggyakrabban a Börzsönybe és a Mátrába térek vissza. A Pilist már nem is említem, hiszen Szentendréről szinte hetente lehetőségem van ott sétálni. A kedvenc csúcsom – éppen ezért – Dobogókő…

10 Melyik a kedvenc magyar és lengyel városa?

„Lokálpatrióta” vagyok, így Szentendrét tar­tom annak. Megvan a maga sajátos „dalmát” hangulata: este kimész a Duna-partra és a korzóra, találkozol néhány baráttal, és úgy érzed, egyedül itt van a helyed a földön. Lengyelországban mindenképpen fontos történelmi köz­pontunkat, Krakkót említeném, valamint Gdańskot, a gyö­nyörű tengerparti városunkat.


Megosztás