„Túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták”

Interjú McMenemy Márkkal

Egy gyönyörű angolkertben, forgatás közben értük utol a mostanában leginkább kertészettel kapcsolatos YouTube-videói miatt ismert műsorvezetőt, aki hányattatott gyerekkorról, média­karrierről, környezetvédelemről és az elcsendesedés fontosságáról is beszélt nekünk.

– Életed első hét évét Angliában töl­tötted. Hogyan élted meg, hogy hir­telen Magyarország lett az otthonod?

– Édesapám félig skót, félig angol, édesanyám magyar. Magyarországon születtem, de amikor pár hónapos vol­tam, kiköltöztünk Angliába, és hétéves koromban jöttünk haza megint.

A kezdeti időszak nehéz volt. Évvesz­tes lettem, és magyarul sem beszéltem túl jól, amiből adódtak érdekes helyze­tek. Például az igazgató néni helyett iz­gató nénit mondtam, ami okozott némi derültséget. A hazaköltözésünk egyik oka az volt, hogy a szüleim elváltak, ezt tetézte, hogy be kellett illeszked­nem egy teljesen új környezetbe. Ebből fakadóan zűrös gyerek voltam, de azt hiszem, ez a nehéz időszak kellett ah­hoz, hogy azzá váljak, aki most vagyok.

– Karriered során megfordultál té­vében, írtál könyvet, rádióműsort ve­zettél és vezetsz, YouTube-csatornád van, podcastokat készítesz és reklá­mokat gyártasz a cégeddel. Hogy ke­rültél a médiaipar közelébe?

– Már kiskoromban megmutatko­zott, hogy ez az utam. Mindig is bohóc voltam, akinek a hülyeségért nem kel­lett a szomszédba mennie. Szerettem poénkodni, nem voltam szégyenlős, ezek a tulajdonságaim tereltek ebbe az irányba. Reklámszakemberként kezd­tem, egy erre szakosodott cégnél vol­tam szövegíró. A főnököm észrevette, hogy szeretek a figyelem középpontjá­ban lenni, és amikor tévéműsor gyártá­sába fogott, be tudott állítani a kame­ra elé. Föl is vettünk pár epizódot, de ezek komolytalan próbálkozások vol­tak. Már kezdtem érezni, hogy ezek­ben én nem akarok többé részt ven­ni, de pont elkezdődött a Cinematrix című mozis magazin castingja. Ami­kor szóltak, hogy menjek be, úgy vol­tam vele, hogy ez egy újabb marhaság, de a legrosszabb, ami történhet, hogy vesztek öt percet az életemből. Való­színűleg pont ezzel tűntem ki, mert na­gyon lazán kezeltem a castingot, ami megtetszett a producereknek. Így be­kerültem ebbe a műsorba, amit Görög Zitával vezettem. Ezzel indult a médiakarrierem.

A Cinematrixnak két és fél év után vége lett, és volt pár hónap szünetem, ami alatt kicsit kétségbeestem. Gon­dolkodtam, hogy mégis mit kezdjek az életemmel, és felmerült, hogy kéne csi­nálni egy kertészeti műsort. Akkoriban költöztünk a Pilisbe, és elkezdtem nö­vényeket dugdosni a földbe mindenféle szaktudás nélkül, de azzal a céllal, hogy olyan kertem legyen, mint amilyeneket Angliában láttam. Az egyik barátom­nak, Pálinkás Norbinak meséltem er­ről. Nem sokkal később ő lett az akkor induló TV Deko főszerkesztője, és föl­hívott, hogy lenne-e kedvem megvaló­sítani ezt a kertészes műsorötletemet. Természetesen volt kedvem, és így in­dult a Zöldfül – Kertésziskola kezdők­nek című műsor.

„Zűrös gyerek voltam, de azt hiszem, ez a nehéz időszak kellett ah­hoz, hogy azzá váljak, aki most vagyok.”

Ezután egymás után jöttek az ilyen jellegű projektek, egyre közelebb ke­rült hozzám a kertészet, jobban bele­ástam magam, és így húsz év elteltével konyítok is valamicskét hozzá. Végül 2017-ben úgy döntöttem, hogy ha­gyom a tévézést, és elindítottam a You­Tube-csatornámat, a KertTV-t.

Most visszakúszott az életembe a te­levíziózás, mert felélesztjük egy régi műsoromat, a Green Teamet. Szomo­rú Miklós profi kertésszel együtt csi­náljuk, akinek a gyönyörű angolkert­jében vagyunk most. Ezt csak azért mondom el, mert az ő tollaival ékes­kedem a fotókon.

– Mindig is sok vasat tartottál a tűzben? Tudsz nemet mondani?

– Nehezen. Sajnos, ez nagy problé­mám, és próbálom is gyakorolni. Sok olyan dologra mondtam már igent, amit utólag megbántam. De azért leg­többször olyan projektekkel keresnek meg, amiket szívesen csinálok. Ezen a nyáron is nagyon be vagyok tábláz­va, két műsort forgatunk a Spektrum Home-ra, és nagyon bántott volna, ha ezeket nem valósítom meg, merthogy szívügyeim. A Green Teamet említet­tem, a másik az Élet. Érzés. Kalaznó! Ez egy hazai River Cottage-jellegű mű­sor, ami bemutatja a magyar vidéket, azottani értékteremtést. Azt gondolom, hogy két szuper jó műsor lesz.

A YouTube-csatornámat imádom csinálni, például van egy együttmű­ködésem az Ökológiai Mezőgazdasá­gi Kutatóintézettel. Nyilván erre sem mondok nemet, mert ez is nagyon kö­zel áll a szívemhez. A rádióműsorom­ról is tudtam, hogy megterhelő lesz, de ilyen lehetőséget nem szerettem volna elszalasztani.

„Sok olyan dologra mondtam már igent, amit utólag megbántam. De azért leg­többször olyan projektekkel keresnek meg, amiket szívesen csinálok.”

– Mivel töltöd fel a belső akkumu­látorokat?

– Ez nagyon fontos. Sokszor elmon­dom, hogy a kert nem csak azért van, hogy dolgozzunk benne. Igenis szán­junk időt arra, hogy töltődjünk. Ha ki­megyek, és kicsit teszek-veszek, az is kikapcsol, de nagyon szeretek csak ülni a teraszomon, és nézni a tájat, esetleg elszürcsölni egy fröccsöt.

Sokat segít a meditáció, amit lassan tíz éve csinálok. Amikor tudok, akkor naponta kétszer, de legalább egyszer el­csendesülök, és ez nagyon feltölt.

– Hogyan látod a globális és hazai médiahelyzetet?

– Rengeteget változott ez a szakma az én kezdeti éveim óta. Megjelent az internet, ami teljesen demokratizálta a médiarendszert. Viszont így a két-há­rom nagy tábor helyett rengeteg kicsi véleménybuborék alakult ki. Ezek kö­zött pedig nem nagyon van átjárás, így hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a világon mindenki azt gondol­ja, amit mi, az internetes algoritmusok pedig tovább rontanak a helyzeten. Azt hiszem Yuval Noah Harari fogalmazta meg, hogy a hatvanas években az ideo­lógiák sokkal távolabb álltak egymás­tól, mint napjainkban, mégis több volt a párbeszéd. Érdekes módon a szaba­don elérhető, lényegében végtelen mennyiségű információ olyan, mint­ha egyáltalán nem lenne információnk semmiről, hitkérdéssé válnak a tények, hiszen minden teóriához találunk bi­zonyítást és cáfolatot is pár kattintással.

„A kert nem csak azért van, hogy dolgozzunk benne. Igenis szán­junk időt arra, hogy töltődjünk.”

Ez itthon is abszolút érezhető. Tá­borok vannak, nincs köztük átjárás, és nagyon jó lenne változtatni rajta, de egyelőre senki nem látja, hogy hogyan. A nemzetközi piacon már látszik, hogy vannak olyan tartalomgyártók, ame­lyek képesek külső politikai és ideoló­giai befolyástól függetlenül működni, és ők általában meg is bolygatják a köz­véleményt, áttörnek bizonyos falakat.

Azt gondolom, most átmeneti idő­szakot élünk, amelyben a régi médi­arendszerek sorra összeomlanak, az újak pedig még nem születtek meg, ami szükségszerűen káosszal jár.

– Készítettél egy interjúkötetet Daddy Cool – Vagányok és apák cím­mel: ismert emberekkel beszélgettél az apaságról. Ezt a saját édesapáddal való kapcsolatod megértése vagy az apává válásod ihlette?

– Is-is. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy egy kiadó kért föl rá, az ötlet tő­lük származik, de én azért álltam kö­télnek, mert akkor már pár éve apuka voltam, ami tényleg örökre megváltoz­tatta az életemet, és szívesen beszélget­tem erről olyan érdekes emberekkel, mint Szabó Győző, Kiss Tibi, Nánási Pál és még sorolhatnám. Csupa olyan ember, akiknek nagyon mély gondola­taik vannak, és csak tudni kellett meg­hallgatni őket.

De igen, benne van az is, hogy há­nyattatott gyerekkorom volt. Miután elváltak a szüleim, évente egyszer tud­tam édesapámmal találkozni. Nagyon jóban voltunk, de ezt még csak nem is hétvégi, inkább vakációs kapcsolat­nak hívnám. Izgalmas, hogy mennyire megváltoztatta a véleményemet erről az apa-fia kérdésről az, amilyen kapcsolatom nekem lett a fiammal. Egyébként ezt látva édesapám nyolc­vanévesen kimondta, hogy hát igen, most már tudja, hogy elszúrta. Ami­kor látta, hogy milyen szoros a viszo­nyom a fiammal, akkor értette meg, hogy hibázott.

„Izgalmas, hogy mennyire megváltoztatta a véleményemet erről az apa-fia kérdésről az, amilyen kapcsolatom nekem lett a fiammal.”

– Miért döntöttetek amellett, hogy elhagyjátok a fővárost, és Pilisszántó­ra költöztök?

– A párommal eldöntöttük, hogy szeretnénk kertes házban élni, hogy nyugodtan tudjunk kutyát, macskát tartani, és hogy zöld környezet vegyen körül minket. Nagyon kevés pénzünk volt, úgyhogy egy újságban megnéztük a hirdetéseket, utána húztunk egy kört, hogy mi az a Budapesttől való távolság, ami még belefér nekünk, és a pénztár­cánk is bírja. Azt hiszem, a másodikház, amit megnéztünk Pilisszántón, egy kis házikó volt, amin ugyan érző­dött, hogy nagyjából abból építették, amit a szél összehordott, de gyönyö­rű helyen volt. Nem tudtam kiverni a fejemből azt a panorámát, és amikor másfél-két hónap elteltével még min­dig megvolt, visszamentünk, megal­kudtunk, és beköltöztünk. Ha tehet­tük volna, nyilván szívesen laktunk volna például a XII. kerületben is, de most már egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. Huszonkét éve költöztünk ide, életemben nem laktam sehol en­nyi ideig, mint Pilisszántón. Most már abszolút helyinek mondhatom magam.

– A költözés motivált a kertészke­dés elkezdésére, vagy volt családi ha­gyománya?

– Tulajdonképpen én fekete bárány vagyok, mert mind anyai, mind apai ágon az összes férfi felmenőm mérnök, tehát nem onnan hozom ezt a menta­litást. A kertideálom valószínűleg az angliai gyerekkoromhoz kötődik: gyö­nyörű porták között nőttem fel, és ez mély nyomot hagyott bennem. Ahogy kiköltöztünk, azonnal felszínre tört a vágy, hogy én is valami ilyesmit sze­retnék, de semmilyen előképzettségem nem volt hozzá. Óriási hibákat követ­tem el az első időkben. Tényleg min­dent a magam kárán tanultam meg, és most sem állítanám, hogy a végére ér­tem, mert ez végtelen tanulási folya­mat.

„A szaba­don elérhető, lényegében végtelen mennyiségű információ olyan, mint­ha egyáltalán nem lenne információnk semmiről, hitkérdéssé válnak a tények, hiszen minden teóriához találunk bi­zonyítást és cáfolatot is pár kattintással.”

– A kertészeten belül is törekszel a harmóniára a természettel, de az életed egyéb területein is megjelenik a környezetvédelem. Hogyan alakult ki benned ez a hozzáállás?

– Ismét Angliát említeném, és Sir David Attenborough filmjeit, amiken felnőttem. Mióta az eszemet tudom, nagyon kötődöm a természethez. Ké­pes voltam tizenéves suhanc koromban beszólni egy néninek a közértben, aki nercbundát hordott, hogy hány állat adta az életét a ruhájáért.

Nekem inkább az fura, hogy ho­gyan tud valaki nem ilyen beállított­ságú lenni. Ha körbenézünk, a ter­mészet, ez a rendszer, aminek mi is részei vagyunk, maga a mindennapi csoda. Amikor az ember ezt felismeri, nem tud nem aggódni érte. Ez abszo­lút önző dolog, hiszen egyrészt szeret­ném, hogy ha a gyerekemnek, az uno­káimnak is maradna itt valami, amit ők is ugyanígy élvezhetnek, másrészről amit az ember szeret, csodál, azt félti is. Amikor növényekkel dolgozunk, akkor is tudatosítanunk kell, hogy a kert nem a kerítésnél ér véget.

Sokat foglalkozom a kertészet per­makultúra nevű irányzatával, ami sze­rintem az ember és környezete ideális kapcsolatát szimbolizálja. A lényege, hogy szemlélődjünk a kertünkben, nézzük meg, hogyan működik ez a fan­tasztikus rendszer, mert utána ezeket a mechanizmusokat mozgósítani tud­juk. Mondok egy példát: a gyomok va­lójában pionír növények, amiknek az a célja, hogy lazítsák a földet, fölhoz­zanak a mélyebb rétegekből különböző tápanyagokat, megkössék a nitrogént, és még sorolhatnám. Ha ezeket a nö­vényeket kicserélem olyan évelőkre, amik ugyanezt a funkciót látják el, ak­kor máris csináltam egy virágoskertet a gazos területem helyett, ami amellett, hogy szép, jótékony hatással van a ha­szonnövényeimre is.

A rádióban gyakran mondom, hogy a legmagasabb szintű technoló­gia a biológia. Csodálatosan működő, önmagát megújítani és kijavítani képes rendszer, ami bőkezűen jutalmaz, ha odafigyelünk rá.

„Ha körbenézünk, a ter­mészet, ez a rendszer, aminek mi is részei vagyunk, maga a mindennapi csoda. Amikor az ember ezt felismeri, nem tud nem aggódni érte.”

– Ha már említetted a rádiót, fél éve indult a Kávézó a világ végén című műsorod. Ebben szakembe­rekkel beszélgetsz arról, hogy a sok világvégejóslat ellenére hogyan ma­radhatunk bizakodók a jövővel kap­csolatban. Milyen fogadtatásra lelt ez a koncepció?

– Először talán volt egy kis értet­lenség a radiocafé 98.0 részéről, mert ők azt szerették volna, ha kertészeti műsort csinálok. De azt gondoltam, hogy az nem való rádióba, viszont ezt a műsorötletemet már régóta dédel­gettem. Szerencsére, amikor előhoza­kodtam vele, akkor volt irántam annyi bizalom a főnökség részéről, hogy ad­janak neki egy esélyt.

Azt látom az embereken, hogy az op­timista gondolatok sokkal nehezebben vernek gyökeret bennük, mint a pesszimizmus. Ez alapvető tulajdonsá­gunk, a jövőt szeretjük sötétnek látni. Egyébként tervezem, hogy meghívok egy pszichológust a műsorba, hogy be­széljünk erről a jelenségről.

Én is bor­zasztóan aggódom a jövőnkért, de köz­ben azt is látom, hogy rengeteg embert csinál szuper jó, reménykeltő dolgokat. Pont a rendkívüli alkalmazkodóképes­ségünk sodort minket ebbe a helyzet­be, így bízhatunk benne, hogy ha ekko­ra slamasztikát tudtunk csinálni, akkor ki is tudunk mászni belőle.

Az emberi történelem során mindig a tüstént be­következő világvégét vártuk. Én nem azt állítom, hogy nincs veszély, de hogy üljünk és törődjünk bele, hogy most már minden mindegy, annak nem sok értelmét látom. Kell remény ahhoz, hogy az emberek cselekedjenek.

Hajlamosak vagyunk a természet­re valami passzív dologként tekinteni, ami majd hanyatt vágja magát, mert belepiszkáltunk. De ez az elképesztően komplex rendszer olyan dolgokra lehet képes, amiket most még elképzelni sem tudunk. A műsor szlogenje: „Túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimis­ták.” Pont most van a legnagyobb szük­ségünk arra, hogy higgyünk a tehetsé­ges szakembereinkben, és mi is tegyük meg, ami a lehetőségünkben áll.

Sajnos a média a kattintások irányá­ba megy, így ha az emberek világvégét várnak, akkor ilyen hírekkel szolgálják ki őket. Ezért fontos, hogy legyen ka­paszkodó. Azt gondolom, hogy példá­ul a hit is ilyen.

„Sajnos a média a kattintások irányá­ba megy, így ha az emberek világvégét várnak, akkor ilyen hírekkel szolgálják ki őket.”

– A te életedben is megvan a helye a hitnek, a spiritualitásnak?

– Abszolút. Én egyébként teljes mértékben ateista környezetben ne­velkedtem, idővel mégis organikusan kialakult a hitem. Minél többet szem­lélődtem a természetben, annál biz­tosabb voltam benne, hogy mindez, ami körülvesz minket, egy csoda. Az apró kis rezdülésekből és nüanszok­ból összeállt egy meggyőződés, hogy van egy nálunk nagyobb intelligencia, egy teremtő, kreatív energia, ami létre­hozta, összetartja, mozgatja mindezt. Nem szoktam erről beszélni, mert nem is igazán tudom szavakba önteni, de ha elcsendesedünk, és csak figyelünk, akkor érezzük a jelenlétét. Sokat segít, hogy erőt tudjak meríteni, hogy derűs tudjak maradni, hogy tudom, nem az anyagi javak halmozása az egyetlen cé­lom az életben, hanem részese vagyok valami nagyobbnak.

Fotók: Orbán Gellért


Megosztás