Horváth Árpád SJ

Szerény örökség

Msgr. Alojzije Slavko Večerin (1957–2022) alig kétévnyi főpásztori szolgálat után a Szabadkai Egyházmegye élén – gyors lefolyású, súlyos betegség következtében – váratlanul elhunyt. Ezzel a személyes hangvételű visszatekintéssel emlékezünk Szabadka harmadik megyés püspökére. Bővebben “Szerény örökség” »

Szerepünk az isteni színjátékban

Az USA-ban élő Őrsy Lászlót nem más, mint a rend általános elöljárója, Arturo Sosa SJ köszöntötte fel 101. születésnapja alkalmából. A legidősebb magyar jezsuita 1921. július 30-án született. Huszonkét évesen kérte felvételét a rendbe, majd zugligeti Manrézában végezte a noviciátust. Filozófiai tanulmányait Szegeden kezdte meg, majd 1946-ban külföldre távozott, és Rómában, majd leuvenben folytatta teológiai tanulmányait. 1953-ban St. Asaphban végezte a terciát, a következő évben Londonban volt lelkipásztor, majd Rómában bienniumot végzett kánonjogból, és a Pápai Gergely Egyetemen doktorált. 1958–60-ban Oxfordban tanult polgári jogot, majd 1961–66 között Rómában a Gregorianán tanított kánonjogot, közben spirituális volt az Angol Kollégiumban. 1967-ben a washingtoni katolikus egyetemen, 1968–73 között New Yorkban a Fordham Egyetemen teológiát, 1974–93 között pedig a washingtoni Georgetown Egyetemen kánonjogot tanított, és közben a katolikus egyetemen is oktatott. Professor emeritusként egészen a közelmúltig tartott jogi kurzusokat, és gyakran hívták előadni különböző amerikai és európai egyetemekre is. Tucatnyi könyv, és számtalan cikk szerzője.

Bővebben “Szerepünk az isteni színjátékban” »

Patsch Ferenc SJ

A gyógyulás és megújulás felé – Patsch Ferenc SJ előszava a magyar kiadáshoz

Lectori Salutem!

Ez a kötet rettenetes témát dolgoz fel. Ki ne hallott volna a keresztény egyházakat világszerte megrázó, hatalmas médiavisszhangot és érthető felháborodást kiváltó botránysorozatról, a papok és lelkészek által gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélésekről? Az itt megjelent tanulmányok a katolikus egyháznak e szörnyűségekre adott átfogó válaszát tükrözik. Annak a konferenciának az anyagát adjuk közre immár magyar nyelven is, amelyet e témában 2012. február 6. és 9. között rendeztek a római Pápai Gergely Egyetemen. Bővebben “A gyógyulás és megújulás felé – Patsch Ferenc SJ előszava a magyar kiadáshoz” »

Patsch Ferenc SJ

Egy sötét vonzalom – Tudnivalók a pedofília megítéléséről, kórképéről és terápiájáról

Az utóbbi években a világ közvéleménye megtanulhatott egy szót, amelyet korábban jobbára csak szakemberek használtak. Katolikusok számára különösen is fájdalmas, hogy a sajtó híradásai nyomán magára az egyházra is rettenetes árnyék vetült: a pedofília bűnének árnya. Az óriási sajtóvisszhangra és a nyomában fellángolt indulatokra tekintve is jól felfogott érdekünk, hogy kitérjünk a témára. A körültekintőbb tájékoztatás céljából most – jórészt Anna Oliverio Ferraris olasz pszichológus nyomán – igyekszem megvilágítani a  jelenséget, különös tekintettel annak megítélésére, valamint a tudnivalókra az elkövetőkkel és az áldozatokkal kapcsolatban.

Az ENSZ Titkárságának adatai szerint minden évben mintegy százmillió gyermek válik szexuális visszaélés áldozatává (egyes becslések szerint az európai népességből minden ötödik ember valamilyen formában érintett!). Ezen elképesztő számadatok megítélése azonban nem mindenki számára egyértelmű… Bővebben “Egy sötét vonzalom – Tudnivalók a pedofília megítéléséről, kórképéről és terápiájáról” »